Tag Archives: fámy

Jilemnice = brzda pokroku – aneb pouť – ano – farmařské trhy – NE

Zveřejňuji reakci na šířící se mail a fámu v Jilemnici… Je naštěstí podepsaná.

Vážený pane Konopku.

Dovolte, abych reagoval na nepravosti a nesprávnosti, které jste uvedl v mailu, který jste se mi ani neodvážil poslat.

Asi proto, že jste si byl vědomý svých nepravostí či nesprávností…

 

  1. Je ohromná  lež, že jsme se Vás zastrčili na ulici (zřejmě myslíte J. Harracha). Pravdou  je, že jsme stanovili tržní řád (a tedy i místo pro případnou tržnici) daleko dříve, než jste se vůbec o Jilemnici a provozování zajímal. A také že to bylo na návrh příslušné komise. Když říkám my, pak v tomto případě myslím radu města.
  2. Není pravdivá informace, že jste se snažil celou dobu konání trhů jednat s vedením  města. Pokud ano, tak jste úspěšně vynechával starostu. Zřejmě ho nepovažujete za vedení města. Zřejmě jsou jiné osoby pro Vás vedení města, starosta nikoliv. Se mnou jste „jednal“ jen jednou, přesněji přišel jste  mi oznámit ultimátum (viz bod 7).
  3. Nejste  ochoten pochopit argument, proč nejsou možné trhy na náměstí. Důvody jsou dva a Vy je víte, jen je netaktně mlžíte. Jeden je tedy evidentní, náměstí je součástí památkové zóny, památková péče (a upozorňuji, to není město,  to je státní správa, se kterou nemá město bohužel nic společného) určuje  podmínky, kde a kdy lze podobné akce provozovat. Trhy na náměstí nebyly a  nejsou povoleny. Ostatně ani v pěší zóně od náměstí k Tyršovu náměstí.      Nic o dlažbě jsem nikdy netvrdil (ani nemohl, protože jste se za mnou ani nenamáhal vůbec dojít), ani o tom, že se to nehodí (byť to je možná argument památkářů). Druhým důvodem je dotace z EU (ROP II SV), která  nedovoluje na ploše, která byla opravena z dotace, provozovat akce,  které nebyly před získáním dotace na místě provozovány, a to ani úplatně ani bezúplatně. Tedy ani trhy, které tam před získáním dotace nebyly! Zřejmě chcete, abychom vraceli peníze a porušovali podmínky dotací (a to v době, kdy se kontrolní orgány snaží najít cokoliv na všech dotovaných akcích,      aby mohly pak vymáhat vrácení dotace a k tomu odpovídající sankci). Stejný problém měla a mají města, která hodlala zavést na plochách z dotací parkování  (placené). Podotýkám, že poutě byly na náměstí již dříve, není to výmysl současného vedení (ani starosty).
  4. Že  starostu by to zajímalo pouze před komunálními volbami je nádherný blábol a protimluv. A plyne z neznalosti Vaší… Jen obecný plk. Opakovaně jsem již před komunálními volbami v roce 2010 vyhlásil, že kandiduji  naposledy, že se v roce 2014 nebudu ucházet o místo starosty. A je to i proto, že se nechci stát profesionálním politikem, který by byl nucen se podbízet voličům populistickými opatřeními, s kterými bych nesouhlasil. Děkuji, za to mi to nestojí, nikdy se nesnížím k tomu dělat populismus. Jestli Vy to tak cítíte, je to Váš problém. Já jsem do politiky vstoupil proto, že jsem chtěl Jilemnici pomoci, ne proto, abych byl profesionálem – politikem. Navíc jsem šel do politiky zchudnout… A  manželka mi „povolila“ jen dvě období, jsem tomu rád, protože se budu moci naplno věnovat rodině a mé práci daňového poradce, tedy všemu, co mám rád…  A své slovo držím. Kdo mne zná, ví.
  5. EU  trhy dotuje. No, řekněme není to úplná informace. V současné době k pořádání  farmářských trhů existuje dotační titul na ministerstvu pro životní prostředí, tzv. revolvingový fond. Jsou to ovšem peníze z národních zdrojů,  nikoliv „evropské“ peníze. Ministerstvo zemědělství pak uvažuje o tom, že od roku 2014 (v novém plánovacím období) by mohly být farmářské trhy      podporovány.
  6. Že některé obchody na náměstí vlastní členové vedení města? Já to nejsem (a mohu to jednoduše prokázat), ale mne vlastně nepovažujete za vedení města.  O tom, že některý obchod na náměstí vlastní někdo z rady města nevím,  ověřoval jsem si to nyní jednoduše nahlédnutím na katastru nemovitostí (www.cuzk.cz). Prosím o zdokladování Vašeho subjektivního názoru.
  7. Pro uzavření trhů jste se rozhodl sám. Protože když přijdete za starostou s ultimátem, že buď budete provozovat trhy na náměstí, anebo je zavřete, pak se  nedivte, že Vás nevyslyší, zvláště když nejste ochoten slyšet argumenty, proč to nelze mít na náměstí. Na ultimativní požadavky reaguji jednoduše.  Nikdy je nepřijímám. A jestliže pak ještě za zády pomlouváte, je to obrázek o Vás. Zavřel jste si sám jakékoliv dveře k tomu, abych mohl  o Vás hlasovat v radě města. Byl bych podjatý.
  8. A k té brzdě pokroku (v nadpisu Vašeho mailu) – to posoudí jiní…

 

S pozdravem

 

Vladimír Richter, t.č. starosta města Jilemnice

 

 

 

Text mailu Vámi distribuovaného:

 

Dobrý den,farmářské trhy v Jilemnici se neuskutečnili ve skutečnosti z
nezodpovědnosti prodejců,to možná ano. Na druhé straně z mého pohledu
jako pořadatele se můžu omluvit,že jsem včas neinformoval o ukončení tohoto
trhu.
Na obhajobu bych zmínil,že návštěvnost na těchto trzích byla
minimální,přes  veškerou snahu propagace z mé strany i ze strany info centra
Jilemnice.
Prodejci kteří jezdili na tyto trhy,byli i ze vzdálenosti 100km a pak
nevydělali ani na náklady,které jak jistě víte jsou v dnešní době
veliké!

Divím se že to tak dlouho vydrželi jezdit a prodělávat. A to jen
proto,že doufali ve větší návštěvnost. Ti „věrní“ návštěvníci,mezi které zřejmě
také patříte,takový počet prodejců „uživit“ nedokážou. Po celou dobu konání
trhů jsem se snažil jednat s vedením města Jilemnice,abychom mohli trhy
pořádat na náměstí a né v ulici,kde nás zastrčili. Načež pokaždé jsem se
setkal s negativním výsledkem. Při poslední návštěvě u pana starosty (před
týdnem), kdy jsem argumentoval,že pokud se nedostanem s trhem na náměstí budeme
tuto činnost nuceni ukončit,pro malou návštěvnost,na to jsem dostal
odpověď: “
tak to ukončete“. Pokud bychom se totiž dostali na náměstí,byla by
lukrativnost trhu pro prodejce mnohem vyšší a věřím že by jezdili
dále. Ve všech městech kde trhy pořádám jsme na náměstí,jen Jilemnice s tímto
má  problém. Navíc jsem pana starostu navštívil především na popud
občanů,kteří za mnou neustále chodili a dotazovali se proč trh není na náměstí.
Pana  starostu to evidentně nezajímá (možná kdyby bylo před komunálníma
volbama). Nechápu postoj vedení města,nikde jinde jsem se s tímto nesetkal! 15-
ti tunový kolotoč tam stát může i před poutí ale několika kilový stánek
né.
Vždyť je to „jen“ pro lidi,když budeme trochu sarkastičtí.Dostalo se
mi ze  strany města několika zdůvodnění proč se trh na náměstí konat nemůže a
pokaždé to bylo něco jiného. Nejprve že stánky by zničili novou  dlažbu,dále
že se to tam nehodí atd. Ve finále mi bylo řečeno že se revitalizovaný
prostor nemůže komerčně využívat,když se jednalo o financování z EU.
Samozřejmě je to nesmysl,protože EU naopak tyto trhy podporuje a
dokonce i městům přispívá na jejich provoz. Navíc se tento prostor dá pronajímat
zdarma ,vždyť je to pro občany města! Nejsme žádní cizinci co
prodávají ponožky!?! Nebo že bychom 1x za 14-dní ohrozili majitele kamenných
obchodů na náměstí s jejich existencí?? Spíš to bude tím,že některé z těchto
obchodů vlastní členové vedení města! Ale je to pouze můj subjektivní názor.
Pokud to shrnu,tak postoj města Jilemnice zapříčinil ukončení farmářského
trhu.

Věřte mi že,z toho radost nemám jak to dopadlo,ale už nevím co bych
pro obnovu mohl udělat. Napadla mě už jen novodobá defenestrace. Děkuji za Váš
e-mail a přeji hezký den! Konopek Petr

 

Fáma šířící se (nejen) Jilemnicí

Z mnoha „důvěryhodných“ zdrojů jsem získal několik různě se lišících informacích o tom, že se do Jilemnice má nastěhovat větší skupina Romů. Údajně se má jednat o bydlení v Cedronu (hotel Dobré dny). … pokračovat