Daňové poradenství

Kancelář daňového poradce Mgr. Vladimíra Richtera, zapsaného u Komory daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 1288, poskytuje komplexní služby v oblasti daňového a účetního poradenství, dále pak i v navazujících oblastech obchodního, občanského a živnostenského práva.

Činnost nově vykonáváme prostřednictvím společnosti MWM Tax s.r.o. zapsané u Komory daňových poradců ČR, kterou vlastní daňový poradce Mgr. Vladimír Richter.

Provádíme specializované poradenství v oblasti daňového procesního práva (tzn. kontakty s finančními úřady, finančními ředitelstvími a ministerstvem, přípravu podkladů pro odvolání, námitky, reklamace, zastupování při kontrolách, místních šetřeních, exekucích a dalších jednáních), dále v oblasti daně z přidané hodnoty (naše specializace), daní z příjmů (jak právnických, tak i fyzických osob), mezd, účetnictví a daňové evidence. Zabýváme se též na zdaňováním subjektů neziskového sektoru.

Zajišťujeme zakládání, likvidace s.r.o., a.s., dále jejich přeměny a též i zvyšování a snižování základního kapitálu a ostatní skutečnosti v rejstříku. Též zajišťujeme změny v rejstříku pro spolky.

V neposlední řadě zajišťujeme auditorské služby.