Archiv rubriky: město Jilemnice

Po roce (nejen Vánoce) – příspěvek do Zpravodaje města Jilemnice 12/2019

A je to tady, uplynul opět rok. Rok číslo jedna nového zastupitelstva. Rok, kdy se noví zastupitelé seznámili se svými povinnostmi, kdy se „rozkoukají“ a současně mohou něco vymýšlet. Přejali jsme některé úkoly po bývalé radě (i zastupitelstvu) města, musíme se s nimi popasovat.

Nejdůležitější úkoly se týkají Hrabačova, a to odpadového hospodářství, nové zázemí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) a bývalý Cedron. Poslední úkol je nejsložitější, protože bez spolupráce majitele se nic nezdaří. Pokud jde o zázemí HZS LK, zde je to na dobré cestě, kde se rýsují minimálně dvě další cesty, kde je umístit, přičemž se opustilo umístění na „náměstí“ v Hrabačově. Obě varianty pochopitelně záleží na vlastnících nemovitostí, samozřejmě i na penězích, ale myslím, že se můžeme dohodnout.

Odpadové hospodářství v Hrabačově minulé vedení města spustilo v první polovině roku 2017, je tedy poměrně daleko. Přesto se nám podařilo pozastavit projekt a hledáme nová umístění. Máme vytipovány dvě lokality, opět to znamená projednání se spoluvlastníky, přičemž jeden z nich je stát (státní instituce), což znamená trošku delší projednávání. V Hrabačově se zatím nic neprojektuje, svazek obcí Jilemnicko na můj návrh pozastavil projektování (přesněji ani ho nezadal). Rozhodně není třeba v zastupitelstvu přijímat nezákonná usnesení, která by stejně nešla splnit.

Dalším úkolem týkajícím se Jilemnice je nepochybně koupaliště. V listopadu došlo k představení studie využití koupací plochy, na další fáze jsou již vyčleněny peníze v rozpočtu, pokud se setká studie s vesměs kladnou odezvou. I zde jde, jak říká klasik, o peníze až v poslední řadě. Prokázalo se, že to lze skutečně udělat významně levněji, jde nám o to, zda se tato verze setká s příznivým ohlasem u našich občanů.

Rok 2019 přinesl další kulatá výročí. Připomínali jsme si 80 let od událostí, jež vedly k uzavření vysokých škol nacisty, tedy Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Shodou okolností se po 50 letech od těchto událostí odehrála vzpomínka, která přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu a k jejímu brutální potlačení. Následně vznikaly stávkové výbory na vysokých školách a při divadlech, čímž se odstartovala sametová (něžná) revoluce, kde mnoho z nás bylo přímými účastníky. Po třiceti letech tu sice máme demokracii, ale neznamená to anarchii a boj proti všemu a všem. Demokracii však musíme bránit stále, to je nekonečný boj. Vždy se totiž najdou takoví, kteří ji chtějí zneužít k vlastním zájmům či k prosazení metod, jež vedou k omezení svobody, a to vše v „zájmu a blaha“ ostatních.

A je to tady, opět uplynul rok. Vánoce jsou přede dveřmi, některé z nás si dávají vysokou laťku, že je třeba vše co nejpečlivěji uklidit, nakoupit super dárky, hodně uvařit, usmažit a hlavně napéci. Toto vše patří určitě k vánočním povinnostem a zvyklostem. Ale je to i čas, kdy se setkáváme více se svými blízkými a dalšími, kdy si různě přejeme. Může to tedy být čas, kdy si přeneseně uděláme pořádek ve vztazích nejen doma, ale i v dalších mezilidských vztazích a i ve své vlastní mysli. Je to čas, kdy můžeme otupit hroty, zmenšit barikády či zasypat příkopy, které nám mohly vzniknout. Přeji Vám i nám všem, aby k tomuto došlo.

Prosinec nám každoročně přinese zvláštní (veselejší) náladu. Na tradičním jarmarku se nám ji pokusí vystupující, trhovci i závěrečný ohňostroj vylepšit. Navštíví nás dokonce jedno celostátní médium, takže bychom mohli dobrou náladu šířit i do celé republiky. Mějme skvělou náladu po celý rok 2020, zvolněme tempo, nespěchejme a užívejme si života.

Kdyby se náhodou přihodily špatné věci, rychle je překonejme, mysleme pozitivně a do budoucnosti. Ať se nám všem daří v novém roce 2020.

Časy se mění – novoroční příspěvek ve Zpravodaji města Jilemnice /2019/

Je to tak. Vypůjčený nadpis článku pochází z písně Golden Kids – každý ví, že časy se mění. Přesto však většina věcí v životě zůstává. Časy se mění, město i přes změnu ve vedení dále pokračuje ve svém běžném životě. Navazuje tak  na práci předchozího zastupitelstva, jehož členům patří dík za vše, co pro město vykonali.

V loňském roce se podařilo dokončit nová parkoviště (a na nová parkovací stání či úpravu stávajících pochopitelně myslíme i v letošním roce a hodláme i nadále). Velkými dokončenými projekty byly areál Hraběnka, intenzivně připravovaný mnoho let a více než jedno volební období zastupitelstva města. Také chodník v ulici Nádražní a Čsl. legií byl připravován přes 10 let (tedy po tři volební období), proto jsme rádi, že se ve spolupráci s Libereckým krajem akce povedla a výstavba proběhla. V letošním roce ještě nějaké drobnosti dokončíme, navrhli jsme kraji reklamaci závad na silniční části. Vloni se zahájila rekonstrukce čp. 85 (rohová budova na ulici Komenského a Zvědavé uličky). Provedla se obnova vodohospodářských sítí v ulici Metyšova, a to včetně povrchů. Hasičská cisterna pomůže též celé Jilemnici i okolí (i když si pochopitelně všichni přejeme, ať je co nejméně potřeba).

Při přípravě rozpočtu na tento rok jsme se museli vypořádávat s bezmála šedesáti miliony korun požadavků nad rámec plánovaných příjmů. Museli jsme tedy přistoupit k snižování některých výdajů, přesunutí části akcí až na rok 2020, abychom rozpočet sestavili finančně zdravý.

Letošní rok bude totiž investičně náročný. Hodláme ve spolupráci s Libereckým krajem provést rekonstrukci Žižkovy ulice. Budou přebudovány chodníky, vzniknou nová parkovací místa. Kompletně se přebuduje osvětlení a přechody, současně se vybudují nové okružní křižovatky. Celkem na tuto akci město ze svého vydá 18 mil. Kč.

Letos se dokončí rekonstrukce přivaděče vody Bátovka, tam doplatíme ještě 2 mil. Kč, 4 mil. Kč jsme vydali již vloni. Dokončení plánujeme též u čp. 85, kde za necelé 2 mil. Kč opravíme střechu. Běží nám také projekt renovace objektu zahradního domku.

Začneme projekční činnost na chodníku ul. Roztocká, součástí bude pochopitelně osvětlení i odvodnění. Ve spolupráci s VHS Turnov zahájíme přípravu vodovodní a kanalizační sítě, a s tím souvisejících úprav  ulic na Spořilově, Na Drahách a v dalších částech města. Urychleně připravujeme a  po vydání územního a stavebního povolení také zahájíme dlouho očekávané „zasíťování“ pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Nouzov. Protože je nouze o pozemky, pokusíme se v dalším roce zahájit přípravu pozemků „Buben“. Projekčně posuneme též cyklostezku „Za prací“. Příprava se zahájí i na rekonstrukci MŠ Zámecká.

A to ještě není vše. Chceme „rozjet“ projekt „ZŠ J. Harracha v Jilemnici: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání“. Bude to dvouletý projekt z evropských fondů za celkem zhruba 17 mil. Kč, kde dojde k modernizaci a vybavení odborných učeben a kabinetu, zajištění bezbariérového přístupu. Pochopitelně nezapomeneme na úpravy venkovního prostranství. Mimo rámec projektu se ve škole dokončí horolezecká stěna. Do školní jídelny Scolarest plánujeme vyměnit za 1.6 mil. Kč profesionální myčku na nádobí, když ta stávající již dosloužila. Střecha se též začne opravovat na objektech školy (Komenského čp. 103 a čp. 101) za více než 3 mil. Kč.

V oblasti lesnictví zrealizujeme rekonstrukci lesní cesty (za pomoci dotace) a budeme průběžně zalesňovat. Odkoupíme a směníme pozemky, které souvisely s areálem Hraběnka. Doděláme poslední úpravy týkající se chodníku v ulici Čsl. legií. Za bezmála 6 mil. Kč dokončíme obnovu zahradního domku a vytvoření expozice, tedy místa, které překvapilo historiky. Jilemnice díky archeologickému objevu „zestárla“ o jedno století. I areál starého hřbitova si zaslouží obnovu, na jaře se rozběhne renovace.

Toto jsou akce, které přímo financuje město. Je jich daleko více, protože jsou financovány našimi organizacemi (byť třeba se spoluúčastí města). Nebude jich málo, nebudu unavovat jejich výčtem. Organizace jsou vedeny, aby poskytovaly služby pro Vás. U pečovatelské služby musím poděkovat stávající ředitelce Šimkové za veškerou práci, kterou po dlouhá léta pro Jilemnici vykonávala. Ve vedení služby dojde ke změně, Danuše Šimková bude i nadále v pečovatelské službě působit. Na základě požadavků kraje budeme služby rozšiřovat i na víkendový režim a rozšíříme ji do území pověřené obce. Nemocnice, Dětské centrum, SD Jilm a Sportovní centrum jsou také naše stálice. Obě základní školy, základní umělecká škola  a mateřská škola mají také nepřehlédnutelný kredit. Pro knihovnu hledáme nové prostory a tím nové impulsy pro její rozvoj. Krkonošské muzeum v Jilemnici se díky řediteli PaedDr. Janu Luštincovi stalo perlou města známou po celé republice a nejen v ní.

Jak jsem již psal, město pokračuje ve svém běžném životě. K tomu se vždy připojují investiční akce. Úkolem vedení města je, aby je připravilo, našlo zdroje financování a též pak zajistilo realizaci. Není to rozhodně lehké, ale od toho bylo zastupitelstvo zvoleno, aby se o město řádně staralo. Všem členům rady města i zastupitelům jde o rozvoj Jilemnice.

Od nového roku jsme obnovili činnost komisí a osadní výbor Hrabačov. Bydlíme tu s Vámi, nasloucháme Vám, jsme otevření. I když se ne vše dá zrealizovat či vyřešit, budeme se Vašimi podněty zabývat. Neváhejte se obracet na komise a výbory, aby Vaše podněty projednaly. Neváhejte se obracet na vedení města či na městský úřad.

Přeji nám všem jen to nejlepší, pohodu, štěstí a zdraví, a to nejen v roce 2019. Ať se nám daří a můžeme se jen usmívat a špatné věci se nám jen vyhýbají. Nechť Jilemnice vzkvétá. Krásný rok 2019!

Zpravodaj města Jilemnice 12/2018

Vážení spoluobčané,

volbami do zastupitelstva města jste rozhodli o relativně velkých změnách. Máme šest nových zastupitelů, přišla nová krev. Nové nápady, nové pohledy, jiná řešení. Jedno mají všichni zastupitelé společné. Jsou zde zvoleni, aby pracovali ve prospěch města.

První zasedání zastupitelstva města dalo v tajné volbě silný mandát zvolenému vedení města. Chceme se věnovat všem otázkám, které město trápí. Obnově komunikací ve vlastnictví města, ve spolupráci s krajem rekonstrukci ulice Žižkovy a souvisejících chodníků, znovuzahájení oprav mostů ve vlastnictví města. Rozhodně nezapomínáme na koupaliště. Postaráme se o údržbu a rozvoj městského majetku, zejména pak škol. Víme, že vše bude finančně náročné, že jsou již veliké tlaky na rozpočet roku 2019, máme určité závazky z minulosti. Ale práce se nebojíme, pokusíme se hledat úspory, i když budou bolet. Je určitě dobře, že máme na co navazovat.

Rozhodli jsme se, že obnovíme činnost komisí rady města. Chceme, aby se na jejich činnosti mohli podílet zástupci všech subjektů v zastupitelstvu i občané města. Doufám, že se nám povede zřídit osadní výbor Hrabačov, aby přinášel zastupitelstvu i radě podněty z této části města.

Nezapomínáme na otevřenost vůči veřejnosti. Nechceme a nebudeme se uzavírat před ničím. Přinášejte podněty, stížnosti, nápady, kde lze co (a třeba i jak) zlepšit. Prostě pište, mailujte, volejte. Vaše podněty projednáme.

Rok 2018 přinesl nejen změny, ale nesl se v duchu oslav a připomínek. Slavili jsme 100 let vzniku republiky, připomněli jsme si některá další „osmičková“ výročí, na která nesmíme zapomínat. Město se ve spolupráci s jinými subjekty na nich podílelo. Naše výkladní skříň, Krkonošské muzeum v Jilemnici, nám bylo nápomocno a věřím, že i nadále bude.

Konec roku přináší jinou náladu, obvykle tu lepší, veselejší. I tradiční jarmark se nám tuto náladu pokusí povzbudit. Uchovejme si dobrou náladu po celý rok 2019, jen v novém roce tolik nespěchejme a užívejme si spíše pohody.

Zapomeňme na chmury a na špatné věci, takové se občas stávají. Buďme optimisty. Ať se nám všem daří v novém roce 2019.

Letní koupaliště v Jilemnici

Konečně.

Konečně byli zastupitelé a veřejnost seznámeni s navrhovaným řešením letního koupaliště v Jilemnici. Proč se vedení města nechlubí svým návrhem? Inu protože nesplnilo parametry, které zastupitelstvo (přesněji většina 10 zastupitelů) určilo svým usnesením 17/15 ze dne 4.3.2015.

Co si zastupitelstvo schválilo?

plocha cca 550 m2 (splněno, plán 523 m2)

Investiční náklady 50 mil. Kč včetně DPH v cenách roku 2014 (nesplněno 59.480.000 Kč bez DPH (plus tedy 21%) plánovaná stavba, reálná cena?)

Provozní ztráta  po dobu 5 let a nejvýše 30 dnech provozování nejvýše 400 tis. Kč za rok (nesplněno, náklady podhodnoceny, příjmy nadhodnoceny (či vstupné předraženo, aby bylo dosaženo kýžené ztráty)

Projednávání celého materiálu předcházelo mlžení. Zastupitel Jan Sucharda požádal o zaslání některých údajů (stávající výkresy, odhady nákladů staveb), tyto údaje však nebyly ing. Janou Čechovou zaslány se zdůvodněním, že nejsou definitivní. Celá údajná transparentnost vedení města tak dostává co proto… Ostatně při dotazu k projektu Hraběnka bylo radními řečeno, že jsou vázáni mlčenlivostí, že nic nemohou sdělit. Neznají zákony! Sdělit nejenže mohou, dokonce musí!!! Zákon o veřejných zakázkách dává zadavateli (tedy vedení města) zveřejňovat jednotlivé části, tedy např. protokol o otevírání obálek (a to již proběhlo), dále rozhodnutí o výběru dodavatele (to ještě neproběhlo). Je toto vše z důvodu transparentnosti, kterou zákon vyžaduje. Navíc zákon o obcích též dává povinnost poskytnout zastupiteli informace, které pro výkon své funkce požaduje.

Zřejmě otevřenost a transparentnost města znamená, že se informace poskytují jen úzké a pečlivě vybrané skupině lidí (rozuměj vedení města nebo jeho části) a že není třeba vůbec občany poslouchat…. Proč nechtějí občany poslouchat? Jasné zdůvodnění, jež zaznělo na jednání zastupitelstva - přece koupaliště se dělá nerezová (rozuměj dražší a menší) vana, protože o tom kdysi rozhodlo zastupitelstvo. No rozhodlo – dalo pokyn nějakou variantu připravit, ne ji za každou cenu postavit!

 

Nezákonné rozhodnutí rady města Jilemnice?

Dne 26.8.2015 přijala rada města na návrh člena rady Pavla Otta dvě usnesení, která jsou pravděpodobně v rozporu se zákonem. Usnesení byla přijata jednomyslně (omluven byl místostarosta Votoček). Proto jsem podal podnět k přezkoumání zákonnosti a zjednání nápravy na Ministerstvo vnitra (viz níže)

Starostka Jana Čechová si totiž tímto usnesením přivlastnila nezákonnou pravomoc odměňovat jednotlivé zaměstnance úřadu. Odměňování jednotlivých zaměstnanců (a vedoucích pracovníků) úřadu přísluší výlučně tajemníkovi. Předcházející vedení města nikdy nezasahovala do výlučných kompetencí jednotlivých zaměstnanců úřadu.

Není možné přehlížet nekompetentnost a nezákonnost rozhodnutí rady města. I nadále budeme sledovat všechna rozhodnutí rady města a konání jednotlivých členů rady města i zastupitelstva, aby kroky jimi činěné byly v souladu se zákony České republiky.

 

                                                                                              Ministerstvo vnitra

                                                                                              Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha

 

Návrh na zjednání nápravy

 

Jsem členem zastupitelstva města Jilemnice, kterému dle § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „Zákon“) odpovídá rada města Jilemnice (dále jen „RM“) ze své činnosti.

Dne 26.8.2015 schválila RM dvě usnesení, která jsou dle mého názoru v rozporu se Zákonem.

Jedná se o usnesení č. 201/15 a 202/15 v tomto znění:

201/15 RM ukládá tajemníkovi MěÚ doplnit v rámci Vnitřní směrnice č. 7/2013 – Systém hodnocení zaměstnanců na Městském úřadě v Jilemnici článek 2 – Harmonogram hodnocení dle přiloženého návrhu. /Faistauer, 1. 9. 2015/

202/15 RM ukládá tajemníkovi MěÚ zapracovat v rámci Vnitřní směrnice č. 4/2013 – Vnitřní platový předpis, téma pružného odměňování zaměstnanců za splnění mimořádného pracovního úkolu včetně finančního limitu a procesního postupu dle přiloženého návrhu. /Faistauer, 1. 9. 2015/

Dále přikládám přílohy, na něž je odkazováno.

Rozpor se Zákonem spatřuji v § 110 odst. 4 písm. c) a d) Zákona.

RM sice formálně uložila tajemníkovi úkoly v souladu s § 110 odst. 4 písm. b) Zákona, ale nepřípustně však omezuje jeho pravomoc danou mu výše citovanými zákonnými ustanoveními.

RM sice může zadat tajemníkovi úkol vydat vnitřní směrnice, avšak nemůže z pozice jí dané politické moci zasahovat do jejího obsahu, neboť pravomoc je až na výjimky dána výlučně do pravomoci tajemníka dle § 110 odst. 4 písm. e) Zákona.

Starosta města nemůže zasahovat do hodnocení a odměňování zaměstnanců, neboť se jedná o výlučnou pravomoc tajemníka danou mu ustanovením § 110 odst. 4 písm. c) a d) Zákona.

RM tímto usnesením vytváří též na tajemníka nepřiměřený politický tlak, který je též v rozporu s principy Zákona.

Proto Vás v souladu s § 124 odst. 1 Zákona žádám, abyste po posouzení této záležitosti vyzvali RM ke zjednání nápravy.

 

V Jilemnici dne 31.8.2015                                         Mgr. Vladimír Richter

                                                                                  Člen zastupitelstva města Jilemnice

 

Projev zastupitele Jiřího Kalenského (zvoleného za ODS) na ustavujícím zastupitelstvu města Jilemnice 5.11.2014

27. října, v předvečer státního svátku, média zveřejnila docela zajímavou zprávu Bezpečnostní informační služby, že kromě jiného nám v České republice narůstá počet agentů z východních zemí, konkrétně z Ruska a z Číny. Ten počet se více než ztrojnásobil. Ta zpráva zapadla možná do šuplíku, možná ji někdo hodil do skartovačky. Zapadla také v dění, jak nás neblaze reprezentuje pan prezident republiky, aby v zápětí svojí hanlivou mluvou rozehnal myšlenky na to, co kdesi v Číně řekl.

Řada lidí si nechce uvědomit, co zpráva BIS znamená. Ta zpráva znamená, že dochází k tomu, že se v České republice kromě agentů vyskytují akademici, podnikatelé a další lidé, kteří zcela cíleně, precizně ovlivňují naše každodenní chování, jednání a oni vědí přesně, jakým způsobem ovlivňovat českou společnost. A přiznám se, že poslední dva roky na to upozorňuji různé novináře, různé lidi, všímám si toho, bohužel se tak neděje ve společnosti a reakce politiků je nulová. S tím souvisí i otázka veřejného hlasování.

V dějinách, když tak mě pan doktor Luštinec opraví, on je historik, já ne, se poprvé objevilo hlasování před zhruba 2500 lety, a to v antických státech nebo v antických městských státech, abych byl přesný, kde se hlasovalo pompézně, kde publikum čítalo několik tisíc a desítek tisíc. A latiníci všichni jistě ví, co znamená slovo acclamatio (jásavé, hlasité zvolání) či I, exclamatio (já jsem zvolán). Tak běžel čas a v 16. století – 1562, tuším, katolická církev přišla s revoluční změnou a v rámci konkláve zavedla tajnou volbu pomocí papírů. Ta tajná volba se stala na dlouhá století součástí, přijala jí veškerá demokratická společnost a v demokratických zemích volba orgánů probíhá (až na naprosté výjimky) zcela tajně. Pouze v zemích, kde se chopili moci diktátoři, a je jedno, jestli to byly diktátorské země v čele s diktátorem nebo v čele s vedoucí skupinou, třídou, rasou, ať už to byly jakékoliv „-ismy“, tak se zde na oslavu svých velitelů a vůdců, ze strachu a z bázně začalo volit veřejně.

Veřejné hlasování je projevem jisté nedůvěry, jistého strachu a domnívám se, že bychom ve světle těchto událostí měli držet standardní běžné demokratické principy, to znamená, že volby orgánů mají být tajné…

Já rozhodně nebudu souhlasit s tím, aby volba orgánů v našem městě proběhla veřejně a přeji si, aby tato slovíčka si vzali k srdci i mí kolegové a adekvátně se k tomu postavili…

Proč? (ustavující zastupitelstvo města Jilemnice)

Voliči, děkujeme za vaši důvěru, nezradili jsme Vás

Budeme prosazovat to, co jsme slíbili, i když to nebude jednoduché…

Budeme soustavně hájit demokratické principy jako základní podmínku občanské společnosti

 Demokratický princip volby orgánů v Jilemnici pošlapán

Vzájemná nedůvěra a podezírání v nové koalici patrny hned na začátku období… Nevěří si při hlasování…

Že by platilo staré a známé „podle sebe soudím tebe“…

Věci naše společné nové radní zjevně nezajímají

Náklady na druhého místostarostu vytáhnou z městské pokladny 1.645.000 Kč …

Mohli jsme mít chodník, lepší údržbu města…

Plat minulého starosty sponzoroval sociální činnosti a sportovní akce…

Reprezentují 39,54 % voličů, minulí radní reprezentovali 55,18 % a předminulá 54,35 %… 

Transparentnost? Jen, když se hodí…

Co nám o sobě veřejně sdělili?

Nic, protože sami neplní zákonné povinnosti

Nezveřejňují povinné údaje o firmách, v nichž působí.

A ti, co zveřejňují… Podívejte se sami… 

Vítězové komunálních voleb při jednáních slibovali

Budeme respektovat výsledky voleb a požadavky obyvatel.

Proč tedy nejednali se zastupitelem s druhým nejvyšším počtem udělených hlasů, osobou respektovanou a uznávanou?

 Volební právo v Česku má následující atributy: všeobecné (právo volit mají všechny osoby, které dosáhly potřebného věku); rovné (každý hlas má stejnou váhu) a přímé (přímá volba bez zprostředkovatelů) vykonávané tajným hlasováním.

Pojem hlasování se považuje za zahrnujícím jak volby (tj. hlasování o osobách), tak vlastní hlasování o nepersonálních otázkách.

Občanská demokratická strana

KDU-ČSL

Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst

Poděkování

Ohlédnutí 2010-2014

Zastupitelstvo města končí, což je standardní stav před komunálními volbami, a spoluobčané tak budou moci rozhodnout o dalším čtyřletém období. Co se za uplynulé roky v našem městě podařilo, co se zatím nedokončilo a co se připravuje? Určitá rekapitulace a reflexe je podstatná, neboť pak můžeme hodnotit, chválit, ale třeba také i kritizovat.

První věcí, která se podařila a jsem na ni opravdu hrdý, je splacení všech úvěrů města. Město je nyní bez dluhů, může si tedy dovolit další investice. Investice hrazené ze svých prostředků, případně i z úvěrů. Pochopitelně jen takové investice, které provozně nebudou město stát příliš financí. Takto musí plánovat všechny obce, jinak se dostanou do pasti placení provozu, díky níž nebudou moci nadále investovat. Velkou část investic se podařilo zafinancovat i díky různým dotačním titulům, vždy však s naší nemalou spoluúčastí. Úvěry nejsou něčím špatným. I sousední města hospodaří se zadlužením (Semily přes 7 tis. Kč na obyvatele na konci letošního roku), ale zadlužení musí být uvážené a reálně splatitelné.

Jaké investice se prováděly? Zastupitelstvo se mimo splacení úvěrů soustředilo na zateplování objektů (všechny školy, domy s pečovatelskou službou), investice přesáhly 51 mil. Kč. Díky tomu dochází ke snížení provozních nákladů nemluvě o přínosu pro životní prostředí. Zlepšení životního prostředí (parky, areál stadionu, likvidace větrné kalamity) si vyžádaly prostředky ve výši přesahující 18 mil. Kč.

Zastupitelé se dále zabývali investicemi do památkových objektů. Město Jilemnice se stalo Historickým městem roku 2012, a to také díky soustavné práci všech dosavadních zastupitelstev. Opravy a rekonstrukce se soustředily na budovu ZŠ Komenského, čp. 1, zámku, rozhledny na Žalém a dalších památek. Finance? Zdají se být obrovské, 76 mil. Kč, ale stály za to. Jsme hrdí, že nám naši předci zanechali takové dědictví. I díky tomu zde máme jedno z nejúspěšnějších muzeí, je naší výkladní skříní, něčím, čím se můžeme bez uzardění pochlubit. Město na provoz muzea přispívá a do budoucna musíme spolu se Správou Krkonošského národního parku najít vhodný model, který umožní další rozvoj muzea.

Na poli zdravotnictví jsme též úspěšné město. Máme jednu ze čtyř páteřních nemocnic v kraji (jediná v okrese), což znamená stabilitu a další rozvoj zdravotnického zařízení. Opakovaně se umístila na čelních místech v hodnocení všech nemocnic. Během čtyř let se zde investovaly prostředky za 110 mil. Kč, dalších 20 mil. Kč se bude investovat do modernizace techniky i v příštím roce, když nemocnice opět uspěla v žádosti o dotaci. Nemocnice je městská a jedna z mála, která nevyžaduje od svého zřizovatele příspěvky na provoz (v kraji jediná).

Financování investic do sportovišť si vyžádalo prostředky přes 28 mil. Kč, přičemž největší položkou zde byla výměna bazénové vany a technologie. Investice do rozvoje vodovodů a kanalizací byla ve výši přes 125 mil. Kč, přičemž se město podílelo částkou přesahující 17 mil. Kč. Zbývající část byla státní dotace, výnosy z nájemného a úvěr Vodohospodářského sdružení Turnov. Město a její obyvatele tíží vysoká cena vody. Pokud by však byla nižší, muselo by město přistoupit k dotování této komodity, tím by zůstalo dramaticky méně peněz na investice ve městě.

Do zlepšení bezpečnosti dopravy a do zlepšení stavu komunikací se investovaly prostředky dosahující 20 mil. Kč. Opravily se dva mosty, každoročně se bude pokračovat v opravách dalších, připravily se nové chodníky, parkovací místa. Ani kultura nezůstala pozadu. Oprava střechy SD Jilm a zavedení nové technologie digitalizace kina znamenaly výdaje ve výši 10 mil. Kč. Grantový program města, ze kterého čerpají sportovní, kulturní a jiné neziskové organizace, se podařilo navýšit na 1 mil. Kč ročně. Školské projekty rekonstrukcí a modernizací byly financovány v rámci zateplení, sportovních investic a investic do památek, každoročně jsou školám přidělovány prostředky zlepšení výuky.

Aby to nevypadalo, že se vše jen podařilo. Nenašla se dosud shoda na tom, jak mají vypadat naše koupací plochy. Ano, v množném čísle, míst na koupání je více. Jen se musí najít forma, která nebude pro město příliš zatěžující. Dále nemáme jasno v kluzišti, na rozhodnutí čeká i areál služeb (OSP). Předpokládáme, že další zastupitelstvo tyto (a případně další) věci vyřeší.

Co je připraveno a co běží? Především areál Hraběnka. Zde se připravuje dráha pro letní i zimní využití. Financování bez státních prostředků a prostředků biatlonistů není možné. Provoz však biatlonisté umějí bez problémů pokrýt ze svých prostředků tak, aby byla Hraběnka a její dráhy přístupné široké veřejnosti.  Rozvoj Hraběnky je důležitý i pro udržení sportovního gymnázia v Jilemnici, kde se můžeme chlubit nemalými úspěchy.

Spolu s krajem se chceme soustředit na chodník na ul. Čsl. legií, kde již máme stavební povolení a čekáme na financování části projektu na krajském majetku. Obdobně se již připravuje humanizace Žižkovy ulice s případnou okružní křižovatkou u „zrcadla“. Dále se připravují projekty pro cyklodopravu ve spolupráci se Svazkem obcí Jilemnicko (tedy spolu s okolními obcemi). Se Svazkem se nám podařilo vybudovat komunitní kompostárnu, díky tomu dojde od příštího volebního období k rozšíření svozu bioodpadu. Město též připravuje projekty umožňující přípravu pozemků pro výstavbu v lokalitách Buben a Nouzov. Stejně tak jsou připraveny projekty týkající se dětských hřišť (sídliště, u nemocnice), ke kterým proběhly kulaté stoly.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům města za jejich práci    a za to, že se podařilo udělat či připravit tolik věcí a akcí pro naše spoluobčany. Všichni žijeme v krásném městě, kde stojí za to žít. Uchovejme si ho, rozvíjejme ho.

Když dojdou argumenty, nastoupí urážky

Někteří spoluobčané měli možnost přečíst si podivnou pozvánku na jednání zastupitelstva města Jilemnice, které se konalo 3. září 2014. Tradiční návrh programu a usnesení vystřídal apel, aby si nikdo nenechal ujít „jedinečnou podívanou – vymetání Augiášova chléva“. Nemusíme být znalí řeckých bájí, abychom si toto ustálené rčení dokázali přeložit. Pamflet podepsaný Petrem J. Kaplanem pokračoval přes ostrá slova o zadlužování města až po urážky přímo jmenovaných zastupitelů, zaměstnanců města či některých jiných občanů města, kteří byli přirovnáni k mafiánům, gengstrům či zednářům.

Pisatel tak plně vyjádřil svůj názor a využil svého práva na svobodu projevu, které je zakotveno zejména v Listině základních práv a svobod – konkrétně v článku 17, kdy každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem.

Co však znamenají takové prázdné a hanlivé urážky pro nás? Jaké to je, když takový pamflet visí po městě? Jaká je obrana? Jednou vyřčená slova jen velmi těžko vezmete zpět.

Pisatel však pravděpodobně přehlédl fakta: město Jilemnice hospodařilo za 1. pololetí roku 2014 s příjmy 77.200 tis. Kč, což je 54,2 % rozpočtu. Kapitálové příjmy již nyní vykazují splnění ročního plánu (8.757 tis. Kč, tj. 148 % rozpočtu). Výdaje za 1. pololetí činily 68.190 tis. Kč, což odpovídá 41,6 % upraveného rozpočtu. Hospodaření města Jilemnice tak probíhá podle schváleného rozpočtu. Zadluženost města je v tuto chvíli nulová. Ano, na rozdíl od okolních měst Jilemnici netíží žádné úvěry a splátky. Tedy nikdo nezadlužuje město. Navíc některé investice mohou být profinancovány rozumnými a splatitelnými úvěry, to připouštějí všechny učebnice ekonomie.

V pamfletu zmíněný projekt „Hraběnka“ v souvislosti se zadlužováním města také není možné pojímat černobíle. Záměr výstavby volnočasového areálu může mít velký potenciál. Každé město by mělo využít svých předností a možností a dále je rozvíjet. Kopcovitá krajina podhůří Krkonoš, ve které město Jilemnice leží, dále fakt, že disponujeme sportovním gymnáziem, to vše vytváří skvělé podmínky pro zachování tradic běžeckého lyžování a biatlonu v Jilemnici. Jistě se nám líbilo, když jilemničtí odchovanci Jaroslav Soukup a Veronika Vítková letos získali biatlonové medaile na zimní olympiádě, avšak bez dobrých a kvalitních podmínek žádný sportovec takových úspěchů nedosáhne. Dalším aspektem je pochopitelně i celkové využití areálu pro širokou veřejnost, pro naše děti i mládež, pro podporu trávení aktivního volného času. Několik veřejných diskuzí prokázalo zájem o projekt ze strany občanů města Jilemnice. Chceme-li něčeho takového dosáhnout, musíme do akce zainvestovat. Rozpočet první etapy, která zahrnuje vybudování střelnice, běžecké dráhy, veřejného osvětlení, náklady na odlesnění a odnětí pozemků ze ZPF, je stanoven na necelých 50 mil. Kč. Ještě letos budeme žádat  o dotační tituly na MŠMT a Libereckém kraji. Zastupitelé města Jilemnice na svém jednání 3. září schválili finanční podíl města Jilemnice na akci „Volnočasový areál Hraběnka“ – 1. etapa do 50% skutečných nákladů, maximálně však do výše 20 mil. Kč. Každý z nás máme jiné preference a názory, já však pevně věřím, že tato aktivita je ve prospěch města, neboť využívá jeho potenciálu a jedinečnosti a může město posunout dál.   

Pochopitelně jsme nezapomněli a nezapomínáme na „běžnou správu a chod“ města. Důkazem jsou nejen opravy či zhodnocení nemovitého majetku (jen letos gymnázium, základní školy, pečovatelské domy, zámek, střecha SD Jilm, parkoviště u SD Jilm, most K Vejrychovsku, přechod Hrabačov, chodníky apod.), ale také například podpora řady projektů z Grantového programu města. Tyto aktivity v rámci projektů přispívají ke zlepšení kvality života obyvatel. Péče o kulturní památky byla oceněna v celostátní soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2012, která nám vynesla titul Historické město roku 2012.

 

Myslím, že není zcela fér vyjmenovat zastupitele a označit je jednoduše za podvodníky, zloděje či tuneláře. Domnívám se, že to jsou velmi silná slova, která mohou nejen ublížit, ale také roznést řadu mylných představ. Zřejmě však je i toto veřejný prostor. V rovině právní by bylo možné zkusit se bránit např. občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti, která má oporu jak v předpisech procesních tak hmotněprávních (zejm. nový občanský zákoník), avšak zůstává otázkou, zda vynakládat energii zrovna tímto směrem.

Závěrem snad už jen povzdech: nevidím na seznamech kandidátních listin pro nadcházející komunální volby jméno pisatele zmíněného pamfletu. Škoda. Mohl ukázat svoji odvahu a vyměnit slova za činy. Mohl dokázat, že spravovat město by uměl lépe.