Zastupitel města Jilemnice

Již od doby, kdy jsem se do Jilemnice natrvalo přistěhoval (rok 1991) jsem se aktivně zapojil do dění ve městě.

Ve volbách od roku 1994 jsem kandidoval na kandidátce ODS do voleb do městského zastupitelstva. Od roku 1994 jsem byl dlouho předsedou finanční komise zastupitelstva města.

Poprvé jsem se stal zastupitelem města Jilemnice  v březnu 2005. Byl jsem i zvolen do konce volebního období předsedou finančního výboru zastupitelstva města Jilemnice.

V roce 2006 jsem se po volbách stal starostou města. Vystřídal jsem na postu starosty dlouholetou starostku města za ODS Mgr. Jaroslavu Kunátovou. Kdo paní starostku zná, ví, že je velmi těžké navázat na její skvělou práci. Přesto jsem se odhodlal „do toho“ jít. Rád se věnuji výzvám, které nejsou jednoduché. Jestli se mi to dařilo, daří či podaří, to musí posoudit voliči a občané města. Vězte, že se snažím, aby město bylo finančně zajištěno, mohlo uskutečňovat své aktivity a bylo atraktiním místem pro naše občany i návštěvníky.

V roce 2010 jsem byl opět zvolen starostou města. Druhé volební období ve funkci starosty mi umožnilo navázat na předcházející období a dokončit to, co jsem v prvním období započal a samozřejmě i začít další věci. Teprve čas a jiné mohou zhodnotit, zda jsem byl úspěšný. Pochopitelně nic se nepodaří bez pomoci spolupracovníků a také bez Vás, občanů města.

I v roce 2014 jsem se po konsultaci s rodinou opět rozhodl kandidovat v komunálních volbách do zastupitelstva města Jilemnice, a to opět za ODS. ODS neměla v té době  jednoduché postavení ve společnosti. Dá se dokonce říci, že je velmi odvážné či nemoderní setrvávat na jejích pozicích. Přesto s ohledem na mé přesvědčení a na můj konzervatismus v ODS stále zůstávám, jsem přesvědčen, že se na místní i krajské úrovni nemáme za co stydět a můžeme občanům leccos nabídnout.

V zastupitelstvu 2014-2018 jsme byli spolu se zastupitelem za ODS Jiřím Kalenským a dalšími zastupiteli (Janem Luštincem, Janem Suchardou, Alešem Kožnarem a Evženem Malým) v opozici. I nadále nám šlo o dobro Jilemnice,  snažili jsme se korigovat nesmysly, které nová koalice činila…

Volby v roce 2018 nám jako opozici přinesly úspěch a další (doufejme) čtyři roky povedeme město. Opět jsem se stal starostou. Chceme být i nadále otevření vůči občanům, obnovujeme komise a výbory, snažíme se, aby Vaše podněty byly projednávány a nezapadly pod stůl. Věříme, že svou práci odvedeme ku prospěchu města, tedy nás všech. Ostatně naši práci zhodnocují pravidelně voliči.