Měsíční archiv: Únor 2013

Úspory? Určitě ne v dozorčích radách!

Nové vedení Libereckého kraje slibovalo, že bude hospodařit efektivněji, než tomu bylo v minulosti. Skutečně, například krajské příspěvkové organizace mají své rozpočty zeštíhlit. Politici dosazení do dozorčích rad krajských firem se ale bát nemusí. Kraj k nim bude štědrý. S nezanedbatelným příjmem mohou počítat i členové dozorčích rad firem, kde se dosud žádné odměny nevyplácely.

 Rada kraje se na svém zasedání dne 8. ledna dostala k tomu, aby se zamyslela nd odměnami za členství v dozorčích radách společností, jež kraj založil. Inventuru odměn předložila rada i zastupitelstvu kraje dne 29. ledna. To je jistě chvályhodné, ale nebylo řečeno to podstatné.

Liberecký kraj vlastní celkem osm společností – tři akciové společnosti a pět společností s ručením omezeným. Ve třech společnostech dosud nebyly vypláceny žádné odměny. U třech akciových společností jsou odměny vypláceny měsíčně. Jedna společnost vyplácí odměnu jednou ročně  – a to pouze jednomu členovi. Jedna podstatná informace projednaná radou kraje však nebyla zastupitelům poskytnuta.

 Radní zvažují, že odměny u akciových společností sníží. To může být považováno za správné. Ve skutečnosti se ale odměny mají sjednotit na jednu. K srovnání odměn nebere ohled na obrat společností, či odpovědnost za hospodaření společností. Zejména Krajská nemocnice Liberec vybočuje obratem i počtem zaměstnanců, tedy odpovědnost jednotlivých členů dozorčí rady bude vyšší. Pravda, členy dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec jsou jen „koaliční“ zastupitelé.

Další věcí, kterou rada kraje zapomněla zastupitelům sdělit, je úvaha o tom, že by se odměny měly nově vyplácet i ve společnostech, které ji dosud nevyplácely. Tedy ve společnostech KORID LK, s.r.o., Školní statek Frýdlant, s.r.o. a Krajský sociální podnik, s.r.o. Tedy ve společnostech, jejichž počet zaměstnanců je buď malý či jsou dotovány z krajského rozpočtu!

Proto se ptám, proč rada kraje svůj materiál nedala do zastupitelstva kraje kompletní, a proč uvažuje o rozšíření okruhu osob pobírajících odměnu za členství v dozorčích radách. Jde radě o otevřenost vůči veřejnosti nebo o odměny pro některé své spolupracovníky?

Autor podotýká, že se ho odměny v orgánech společností nedotýkají, neboť není členem dozorčích orgánů žádné z krajem vlastněných společností, ani se nehodlá o žádnou takovouto funkci ucházet!

Vladimír Richter

člen Zastupitelstva Libereckého kraje za ODS