Zastupitel Libereckého kraje

Do zastupitelstva Libereckého kraje jsem byl poprvé zvolen ve volbách v roce 2004 na kandidátce ODS (kandidoval jsem na 3. místě). Vítězství v těchto volbách a sestavení koalice znamenalo, že jsem se stal členem rady Libereckého kraje a byl jsem pověřen vedením resortu dopravy.

Doprava na kraji je velmi rozsáhlý resort, který též spotřebovává nejvíce financí. Do resortu spadá výstavba a údržba silnic druhé a třetí třídy, zajišťování dopravní obslužnosti (autobusy i vlaky), BESIP, vztahy se státními institucemi zabývajícími se dopravou (ministerstvo, Ředitelství silnic a dálnic…) a samozřejmě i s obcemi v kraji. Krajský úřad dále vykonává státní správu v oblasti dopravy. Čtyři roky v dopravě bylo pro mne velkou životní zkušeností, během mého působení v radě kraje se hodně podařilo. I přes nedostatek fiančních prostředků se podařilo zlepšit stav silnic ve vlastnictví kraje, rozšířil se rozsah a kvalita dopravní obslužnosti. Podařilo se nastartovat snižování následků tragických dopravních nehod.

Ve volbách v roce 2008 jsem se stal prvním náhradníkem (kandidoval jsme na 13. místě). Po náhlém úmrtí našeho kamaráda a zastupitele Luboše Kalouse jsem se stal opět zastupitelem Libereckého kraje. Byl jsem zvolen členem finančního výboru a později pak jeho předsedou. ODS po volbách 2008 je v opozici a také se jako kontruktivní opozice chová. Téměř neomezené vládnutí ČSSD s hlasitou či tichou podporou komunistů je bedlivě celou opozicí sledována a všechny nesprávné kroky současných radních jsou po zásluze nejen kritizovány, ale i navrhována správná řešení.

Ve volbách v roce 2012 jsem kandidoval na 5. místě. Pochopitelně opět na kandidátce ODS. Nejsem z těch, co opouštějí v případě neúspěchu ve volbách svou politickou stranu. Navíc si myslím, že mám ODS co nabídnout a že mohu i některé věci, jež se mi uvnitř ODS nelíbí, změnit. Voliči však v Libereckém kraji (a nejen v něm) volily jiné strany (z parlamentních KSČM) a regionální uskupení („Starostové pro Liberecký kraj“ a „Změna pro Liberecký kraj¨). Voliči upřednostnili tato regionální uskupení a komunisty před pravicovou politikou, kterou reprezentovala ODS.  24.2.2015 došlo ke změně ve vedení kraje, kdy se ČSSD jakožto úhlavní nepřítel „Starostů pro Liberecký kraj“ stal jejich koaličním partnerem a budou „vládnout“ kraji se zbytkem „Změny pro Liberecký kraj“. Tuto variantu ODS nemohla podpořit.

V krajském zastupitelstvu jsem i nadále pracoval s nezměněným úsilím. Byl jsem zvolen podobně jako v předcházejícím období předsedou finančního výboru, tedy jsem byl moci z pozice předsedy u všech materiálů, které se předkládají zastupitelstvu, a to ještě dříve, než budou projednávány v zastupitelstvu. Mohl jsem se tedy k nim vyjadřovat. Ne vždy však argumenty finančního výboru našly odezvu u zastupitelstva.

V období 2016-2020 jsem se rozhodl nekandidovat. Přesto jsem byl nominován za ODS do pozice místopředsedy finančního výboru zastupitelstva, kde působím doteď.