Měsíční archiv: Leden 2019

Časy se mění – novoroční příspěvek ve Zpravodaji města Jilemnice /2019/

Je to tak. Vypůjčený nadpis článku pochází z písně Golden Kids – každý ví, že časy se mění. Přesto však většina věcí v životě zůstává. Časy se mění, město i přes změnu ve vedení dále pokračuje ve svém běžném životě. Navazuje tak  na práci předchozího zastupitelstva, jehož členům patří dík za vše, co pro město vykonali.

V loňském roce se podařilo dokončit nová parkoviště (a na nová parkovací stání či úpravu stávajících pochopitelně myslíme i v letošním roce a hodláme i nadále). Velkými dokončenými projekty byly areál Hraběnka, intenzivně připravovaný mnoho let a více než jedno volební období zastupitelstva města. Také chodník v ulici Nádražní a Čsl. legií byl připravován přes 10 let (tedy po tři volební období), proto jsme rádi, že se ve spolupráci s Libereckým krajem akce povedla a výstavba proběhla. V letošním roce ještě nějaké drobnosti dokončíme, navrhli jsme kraji reklamaci závad na silniční části. Vloni se zahájila rekonstrukce čp. 85 (rohová budova na ulici Komenského a Zvědavé uličky). Provedla se obnova vodohospodářských sítí v ulici Metyšova, a to včetně povrchů. Hasičská cisterna pomůže též celé Jilemnici i okolí (i když si pochopitelně všichni přejeme, ať je co nejméně potřeba).

Při přípravě rozpočtu na tento rok jsme se museli vypořádávat s bezmála šedesáti miliony korun požadavků nad rámec plánovaných příjmů. Museli jsme tedy přistoupit k snižování některých výdajů, přesunutí části akcí až na rok 2020, abychom rozpočet sestavili finančně zdravý.

Letošní rok bude totiž investičně náročný. Hodláme ve spolupráci s Libereckým krajem provést rekonstrukci Žižkovy ulice. Budou přebudovány chodníky, vzniknou nová parkovací místa. Kompletně se přebuduje osvětlení a přechody, současně se vybudují nové okružní křižovatky. Celkem na tuto akci město ze svého vydá 18 mil. Kč.

Letos se dokončí rekonstrukce přivaděče vody Bátovka, tam doplatíme ještě 2 mil. Kč, 4 mil. Kč jsme vydali již vloni. Dokončení plánujeme též u čp. 85, kde za necelé 2 mil. Kč opravíme střechu. Běží nám také projekt renovace objektu zahradního domku.

Začneme projekční činnost na chodníku ul. Roztocká, součástí bude pochopitelně osvětlení i odvodnění. Ve spolupráci s VHS Turnov zahájíme přípravu vodovodní a kanalizační sítě, a s tím souvisejících úprav  ulic na Spořilově, Na Drahách a v dalších částech města. Urychleně připravujeme a  po vydání územního a stavebního povolení také zahájíme dlouho očekávané „zasíťování“ pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Nouzov. Protože je nouze o pozemky, pokusíme se v dalším roce zahájit přípravu pozemků „Buben“. Projekčně posuneme též cyklostezku „Za prací“. Příprava se zahájí i na rekonstrukci MŠ Zámecká.

A to ještě není vše. Chceme „rozjet“ projekt „ZŠ J. Harracha v Jilemnici: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání“. Bude to dvouletý projekt z evropských fondů za celkem zhruba 17 mil. Kč, kde dojde k modernizaci a vybavení odborných učeben a kabinetu, zajištění bezbariérového přístupu. Pochopitelně nezapomeneme na úpravy venkovního prostranství. Mimo rámec projektu se ve škole dokončí horolezecká stěna. Do školní jídelny Scolarest plánujeme vyměnit za 1.6 mil. Kč profesionální myčku na nádobí, když ta stávající již dosloužila. Střecha se též začne opravovat na objektech školy (Komenského čp. 103 a čp. 101) za více než 3 mil. Kč.

V oblasti lesnictví zrealizujeme rekonstrukci lesní cesty (za pomoci dotace) a budeme průběžně zalesňovat. Odkoupíme a směníme pozemky, které souvisely s areálem Hraběnka. Doděláme poslední úpravy týkající se chodníku v ulici Čsl. legií. Za bezmála 6 mil. Kč dokončíme obnovu zahradního domku a vytvoření expozice, tedy místa, které překvapilo historiky. Jilemnice díky archeologickému objevu „zestárla“ o jedno století. I areál starého hřbitova si zaslouží obnovu, na jaře se rozběhne renovace.

Toto jsou akce, které přímo financuje město. Je jich daleko více, protože jsou financovány našimi organizacemi (byť třeba se spoluúčastí města). Nebude jich málo, nebudu unavovat jejich výčtem. Organizace jsou vedeny, aby poskytovaly služby pro Vás. U pečovatelské služby musím poděkovat stávající ředitelce Šimkové za veškerou práci, kterou po dlouhá léta pro Jilemnici vykonávala. Ve vedení služby dojde ke změně, Danuše Šimková bude i nadále v pečovatelské službě působit. Na základě požadavků kraje budeme služby rozšiřovat i na víkendový režim a rozšíříme ji do území pověřené obce. Nemocnice, Dětské centrum, SD Jilm a Sportovní centrum jsou také naše stálice. Obě základní školy, základní umělecká škola  a mateřská škola mají také nepřehlédnutelný kredit. Pro knihovnu hledáme nové prostory a tím nové impulsy pro její rozvoj. Krkonošské muzeum v Jilemnici se díky řediteli PaedDr. Janu Luštincovi stalo perlou města známou po celé republice a nejen v ní.

Jak jsem již psal, město pokračuje ve svém běžném životě. K tomu se vždy připojují investiční akce. Úkolem vedení města je, aby je připravilo, našlo zdroje financování a též pak zajistilo realizaci. Není to rozhodně lehké, ale od toho bylo zastupitelstvo zvoleno, aby se o město řádně staralo. Všem členům rady města i zastupitelům jde o rozvoj Jilemnice.

Od nového roku jsme obnovili činnost komisí a osadní výbor Hrabačov. Bydlíme tu s Vámi, nasloucháme Vám, jsme otevření. I když se ne vše dá zrealizovat či vyřešit, budeme se Vašimi podněty zabývat. Neváhejte se obracet na komise a výbory, aby Vaše podněty projednaly. Neváhejte se obracet na vedení města či na městský úřad.

Přeji nám všem jen to nejlepší, pohodu, štěstí a zdraví, a to nejen v roce 2019. Ať se nám daří a můžeme se jen usmívat a špatné věci se nám jen vyhýbají. Nechť Jilemnice vzkvétá. Krásný rok 2019!