Hospic není pro Liberecký kraj prioritou (názor)

Projednávání krajského rozpočtu na rok 2012 minulý týden bylo pro mnohé z nás velkým zklamáním. Vládnoucí koalice nebrala ohled ani na pozměňovací návrhy opozice, ani na zájmy obyvatel kraje. Na hospic tak peníze nejsou, zatímco na platy a odměny zaměstnanců či zastupitelů ano.

 

A tak je na výstavbu hospice vypsána veřejná sbírka a návrh rozpočtu na příští rok zároveň plýtvá tam, kde to vůbec není nutné. Klub zastupitelů ODS navrhoval několik změn, jejichž cílem bylo najít peníze právě na výstavbu hospice. Navrhovali jsme:

- snížit limit výdajů na poradenské a právní služby o 2 mil. Kč

- snížit odměny zastupitelů celkem o 600 tis. Kč a jejich povinné pojistné o 200 tis. Kč

- snížit rozpočet odboru Kancelář ředitele KÚ na platy a odměny o 2,272 mil. Kč a pojistné o 811 tis. Kč. Celou uspořenou částku ve výši 5 883 000 Kč navrhli zastupitelé za ODS převést právě na hospic. Bohužel, neuspěli ani s jedním z těchto návrhů.

„Je to arogance moci, když na platy úředníků a odměny politiků je, ale pro nevyléčitelně nemocné koalice s převahou členů ČSSD peníze nenajde. Zřejmě slovo „sociální“ v názvu strany je jen vějičkou pro voliče,“ řekl k výsledku jednání o rozpočtu Mgr. Vladimír Richter, předseda finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

V rozpočtu je i řada dalších položek, o jejichž nezbytnosti pro chod kraje lze úspěšně pochybovat. Zvláštní je ve volebním roce zejména výše výdajů na propagaci kraje (rozuměj stran vládnoucí krajské koalice). Jak řekl nejmenovaný klasik z ČSSD, „zdroje jsou“. Radní by ale neměli zapomínat, že krajské finance nejsou jejich vlastními zdroji, ale mají jen ve správě.

Klub zastupitelů ODS Libereckého kraje

ZVEŘEJNĚNO NA www.tydenvlk.cz dne 1.12.2011