Fáma šířící se (nejen) Jilemnicí

Z mnoha „důvěryhodných“ zdrojů jsem získal několik různě se lišících informacích o tom, že se do Jilemnice má nastěhovat větší skupina Romů. Údajně se má jednat o bydlení v Cedronu (hotel Dobré dny).

Liší se jen v drobnostech. Některé tvrdí, že se o tom jedná na městě, další se liší v počtu nových obyvatel, dále pak o důvodech a financování této „akce“ ze strany města, ze strany státu, o tom, odkud budou tito stěhující se atd. „Zaručená“ informace se šíří již od konce dubna, její razance se v posledních dnech zvyšuje.

Osobně na fámy a nepodložené informace anonymního charakteru neodpovídám, ani je nevyvracím. V tomto případě však hodlám uvést na pravou míru některé informace. Šokuje mne totiž intenzita, se kterou se stupňuje „zaručenost“ informací a hlavně ochota mnohých lidí tuto fámu šířit.

Pravdou je, že, hotel Dobré dny (Cedron v Hrabačově) je na prodej, dle výpisu z katastru nemovitostí (lze získat i na internetu) je nemovitost zatížena exekučním řízením a opakovanou dražbou (dosud však neúspěšnou).

Pravdou však také je, že město nemá žádné páky na to, aby mohlo regulovat, kde kdo bydlí. To je vždy na rozhodnutí vlastníka, pokud je to v souladu s právními předpisy, nemá do toho žádná samospráva co mluvit. Ani bych se nechtěl dožít situace, kdy nějaká obec bude říkat lidem, zda někde mohou bydlet či nikoliv.

Jestliže někdo koupí nemovitost (a zde se jedná o nemovitost za více než 15 mil. Kč), pak ať si on rozhodne, jak ji bude využívat. Musíme si však uvědomit, že hotel Dobré dny je ubytovacím zařízením sloužícímu k přechodnému ubytování. Nikoliv k dlouhodobému pronájmu a ani k pronájmu bytových jednotek, které ani v nemovitosti nejsou. K tomu by nemovitost musela být rekolaudována a to stojí další nemalé peníze.

Děkuji všem, kteří měli odvahu se mě zeptat. Dostalo se jim stejné odpovědi. Je to fáma, která může mít různé příčiny. Za nejhlavnější a současně nejzávažnější příčinu však považuji nesnášenlivost a rasismus v našem podvědomí. Mám hrůzu z toho, že mezi lidmi jsou obavy z toho, že by nějaká skupina obyvatel (jen podle barvy pleti) mohla způsobovat problémy „majoritní“ společnosti. Zde musím jednoznačně říci – KAŽDÝ, kdo způsobuje problémy (nedodržuje zákony) musí být postižen. NIKDO není dopředu vinen jen tím, že patří k minoritě.

Proč vznikají fámy? Na to bych také rád znal odpověď. Důvodů může být celá řada. Snaha poškodit město, snaha vyvolat důležitost své osoby, snaha zvýšit cenu prodávané/dražené nemovitosti tím, že donutíme město ji koupit, snaha šířit paniku, snaha vyvolat nesnášenlivost… Možných důvodů lze napsat celou řadu.

Podobné fámy se šíří celou republikou. Opravdu celou. Během krátké doby jsem na internetu našel 17 měst, kterých se podobná fáma týkala…

Doufám, že se zastaví šíření této fámy a že se budeme věnovat skutečným problémům, které Jilemnici trápí.

Vladimír Richter, starosta města Jilemnice