Author Archives: VladimirRichter

Po roce (nejen Vánoce) – příspěvek do Zpravodaje města Jilemnice 12/2019

A je to tady, uplynul opět rok. Rok číslo jedna nového zastupitelstva. Rok, kdy se noví zastupitelé seznámili se svými povinnostmi, kdy se „rozkoukají“ a současně mohou něco vymýšlet. Přejali jsme některé úkoly po bývalé radě (i zastupitelstvu) města, musíme se s nimi popasovat.

Nejdůležitější úkoly se týkají Hrabačova, a to odpadového hospodářství, nové zázemí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) a bývalý Cedron. Poslední úkol je nejsložitější, protože bez spolupráce majitele se nic nezdaří. Pokud jde o zázemí HZS LK, zde je to na dobré cestě, kde se rýsují minimálně dvě další cesty, kde je umístit, přičemž se opustilo umístění na „náměstí“ v Hrabačově. Obě varianty pochopitelně záleží na vlastnících nemovitostí, samozřejmě i na penězích, ale myslím, že se můžeme dohodnout.

Odpadové hospodářství v Hrabačově minulé vedení města spustilo v první polovině roku 2017, je tedy poměrně daleko. Přesto se nám podařilo pozastavit projekt a hledáme nová umístění. Máme vytipovány dvě lokality, opět to znamená projednání se spoluvlastníky, přičemž jeden z nich je stát (státní instituce), což znamená trošku delší projednávání. V Hrabačově se zatím nic neprojektuje, svazek obcí Jilemnicko na můj návrh pozastavil projektování (přesněji ani ho nezadal). Rozhodně není třeba v zastupitelstvu přijímat nezákonná usnesení, která by stejně nešla splnit.

Dalším úkolem týkajícím se Jilemnice je nepochybně koupaliště. V listopadu došlo k představení studie využití koupací plochy, na další fáze jsou již vyčleněny peníze v rozpočtu, pokud se setká studie s vesměs kladnou odezvou. I zde jde, jak říká klasik, o peníze až v poslední řadě. Prokázalo se, že to lze skutečně udělat významně levněji, jde nám o to, zda se tato verze setká s příznivým ohlasem u našich občanů.

Rok 2019 přinesl další kulatá výročí. Připomínali jsme si 80 let od událostí, jež vedly k uzavření vysokých škol nacisty, tedy Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Shodou okolností se po 50 letech od těchto událostí odehrála vzpomínka, která přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu a k jejímu brutální potlačení. Následně vznikaly stávkové výbory na vysokých školách a při divadlech, čímž se odstartovala sametová (něžná) revoluce, kde mnoho z nás bylo přímými účastníky. Po třiceti letech tu sice máme demokracii, ale neznamená to anarchii a boj proti všemu a všem. Demokracii však musíme bránit stále, to je nekonečný boj. Vždy se totiž najdou takoví, kteří ji chtějí zneužít k vlastním zájmům či k prosazení metod, jež vedou k omezení svobody, a to vše v „zájmu a blaha“ ostatních.

A je to tady, opět uplynul rok. Vánoce jsou přede dveřmi, některé z nás si dávají vysokou laťku, že je třeba vše co nejpečlivěji uklidit, nakoupit super dárky, hodně uvařit, usmažit a hlavně napéci. Toto vše patří určitě k vánočním povinnostem a zvyklostem. Ale je to i čas, kdy se setkáváme více se svými blízkými a dalšími, kdy si různě přejeme. Může to tedy být čas, kdy si přeneseně uděláme pořádek ve vztazích nejen doma, ale i v dalších mezilidských vztazích a i ve své vlastní mysli. Je to čas, kdy můžeme otupit hroty, zmenšit barikády či zasypat příkopy, které nám mohly vzniknout. Přeji Vám i nám všem, aby k tomuto došlo.

Prosinec nám každoročně přinese zvláštní (veselejší) náladu. Na tradičním jarmarku se nám ji pokusí vystupující, trhovci i závěrečný ohňostroj vylepšit. Navštíví nás dokonce jedno celostátní médium, takže bychom mohli dobrou náladu šířit i do celé republiky. Mějme skvělou náladu po celý rok 2020, zvolněme tempo, nespěchejme a užívejme si života.

Kdyby se náhodou přihodily špatné věci, rychle je překonejme, mysleme pozitivně a do budoucnosti. Ať se nám všem daří v novém roce 2020.

Časy se mění – novoroční příspěvek ve Zpravodaji města Jilemnice /2019/

Je to tak. Vypůjčený nadpis článku pochází z písně Golden Kids – každý ví, že časy se mění. Přesto však většina věcí v životě zůstává. Časy se mění, město i přes změnu ve vedení dále pokračuje ve svém běžném životě. Navazuje tak  na práci předchozího zastupitelstva, jehož členům patří dík za vše, co pro město vykonali.

V loňském roce se podařilo dokončit nová parkoviště (a na nová parkovací stání či úpravu stávajících pochopitelně myslíme i v letošním roce a hodláme i nadále). Velkými dokončenými projekty byly areál Hraběnka, intenzivně připravovaný mnoho let a více než jedno volební období zastupitelstva města. Také chodník v ulici Nádražní a Čsl. legií byl připravován přes 10 let (tedy po tři volební období), proto jsme rádi, že se ve spolupráci s Libereckým krajem akce povedla a výstavba proběhla. V letošním roce ještě nějaké drobnosti dokončíme, navrhli jsme kraji reklamaci závad na silniční části. Vloni se zahájila rekonstrukce čp. 85 (rohová budova na ulici Komenského a Zvědavé uličky). Provedla se obnova vodohospodářských sítí v ulici Metyšova, a to včetně povrchů. Hasičská cisterna pomůže též celé Jilemnici i okolí (i když si pochopitelně všichni přejeme, ať je co nejméně potřeba).

Při přípravě rozpočtu na tento rok jsme se museli vypořádávat s bezmála šedesáti miliony korun požadavků nad rámec plánovaných příjmů. Museli jsme tedy přistoupit k snižování některých výdajů, přesunutí části akcí až na rok 2020, abychom rozpočet sestavili finančně zdravý.

Letošní rok bude totiž investičně náročný. Hodláme ve spolupráci s Libereckým krajem provést rekonstrukci Žižkovy ulice. Budou přebudovány chodníky, vzniknou nová parkovací místa. Kompletně se přebuduje osvětlení a přechody, současně se vybudují nové okružní křižovatky. Celkem na tuto akci město ze svého vydá 18 mil. Kč.

Letos se dokončí rekonstrukce přivaděče vody Bátovka, tam doplatíme ještě 2 mil. Kč, 4 mil. Kč jsme vydali již vloni. Dokončení plánujeme též u čp. 85, kde za necelé 2 mil. Kč opravíme střechu. Běží nám také projekt renovace objektu zahradního domku.

Začneme projekční činnost na chodníku ul. Roztocká, součástí bude pochopitelně osvětlení i odvodnění. Ve spolupráci s VHS Turnov zahájíme přípravu vodovodní a kanalizační sítě, a s tím souvisejících úprav  ulic na Spořilově, Na Drahách a v dalších částech města. Urychleně připravujeme a  po vydání územního a stavebního povolení také zahájíme dlouho očekávané „zasíťování“ pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Nouzov. Protože je nouze o pozemky, pokusíme se v dalším roce zahájit přípravu pozemků „Buben“. Projekčně posuneme též cyklostezku „Za prací“. Příprava se zahájí i na rekonstrukci MŠ Zámecká.

A to ještě není vše. Chceme „rozjet“ projekt „ZŠ J. Harracha v Jilemnici: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání“. Bude to dvouletý projekt z evropských fondů za celkem zhruba 17 mil. Kč, kde dojde k modernizaci a vybavení odborných učeben a kabinetu, zajištění bezbariérového přístupu. Pochopitelně nezapomeneme na úpravy venkovního prostranství. Mimo rámec projektu se ve škole dokončí horolezecká stěna. Do školní jídelny Scolarest plánujeme vyměnit za 1.6 mil. Kč profesionální myčku na nádobí, když ta stávající již dosloužila. Střecha se též začne opravovat na objektech školy (Komenského čp. 103 a čp. 101) za více než 3 mil. Kč.

V oblasti lesnictví zrealizujeme rekonstrukci lesní cesty (za pomoci dotace) a budeme průběžně zalesňovat. Odkoupíme a směníme pozemky, které souvisely s areálem Hraběnka. Doděláme poslední úpravy týkající se chodníku v ulici Čsl. legií. Za bezmála 6 mil. Kč dokončíme obnovu zahradního domku a vytvoření expozice, tedy místa, které překvapilo historiky. Jilemnice díky archeologickému objevu „zestárla“ o jedno století. I areál starého hřbitova si zaslouží obnovu, na jaře se rozběhne renovace.

Toto jsou akce, které přímo financuje město. Je jich daleko více, protože jsou financovány našimi organizacemi (byť třeba se spoluúčastí města). Nebude jich málo, nebudu unavovat jejich výčtem. Organizace jsou vedeny, aby poskytovaly služby pro Vás. U pečovatelské služby musím poděkovat stávající ředitelce Šimkové za veškerou práci, kterou po dlouhá léta pro Jilemnici vykonávala. Ve vedení služby dojde ke změně, Danuše Šimková bude i nadále v pečovatelské službě působit. Na základě požadavků kraje budeme služby rozšiřovat i na víkendový režim a rozšíříme ji do území pověřené obce. Nemocnice, Dětské centrum, SD Jilm a Sportovní centrum jsou také naše stálice. Obě základní školy, základní umělecká škola  a mateřská škola mají také nepřehlédnutelný kredit. Pro knihovnu hledáme nové prostory a tím nové impulsy pro její rozvoj. Krkonošské muzeum v Jilemnici se díky řediteli PaedDr. Janu Luštincovi stalo perlou města známou po celé republice a nejen v ní.

Jak jsem již psal, město pokračuje ve svém běžném životě. K tomu se vždy připojují investiční akce. Úkolem vedení města je, aby je připravilo, našlo zdroje financování a též pak zajistilo realizaci. Není to rozhodně lehké, ale od toho bylo zastupitelstvo zvoleno, aby se o město řádně staralo. Všem členům rady města i zastupitelům jde o rozvoj Jilemnice.

Od nového roku jsme obnovili činnost komisí a osadní výbor Hrabačov. Bydlíme tu s Vámi, nasloucháme Vám, jsme otevření. I když se ne vše dá zrealizovat či vyřešit, budeme se Vašimi podněty zabývat. Neváhejte se obracet na komise a výbory, aby Vaše podněty projednaly. Neváhejte se obracet na vedení města či na městský úřad.

Přeji nám všem jen to nejlepší, pohodu, štěstí a zdraví, a to nejen v roce 2019. Ať se nám daří a můžeme se jen usmívat a špatné věci se nám jen vyhýbají. Nechť Jilemnice vzkvétá. Krásný rok 2019!

Zpravodaj města Jilemnice 12/2018

Vážení spoluobčané,

volbami do zastupitelstva města jste rozhodli o relativně velkých změnách. Máme šest nových zastupitelů, přišla nová krev. Nové nápady, nové pohledy, jiná řešení. Jedno mají všichni zastupitelé společné. Jsou zde zvoleni, aby pracovali ve prospěch města.

První zasedání zastupitelstva města dalo v tajné volbě silný mandát zvolenému vedení města. Chceme se věnovat všem otázkám, které město trápí. Obnově komunikací ve vlastnictví města, ve spolupráci s krajem rekonstrukci ulice Žižkovy a souvisejících chodníků, znovuzahájení oprav mostů ve vlastnictví města. Rozhodně nezapomínáme na koupaliště. Postaráme se o údržbu a rozvoj městského majetku, zejména pak škol. Víme, že vše bude finančně náročné, že jsou již veliké tlaky na rozpočet roku 2019, máme určité závazky z minulosti. Ale práce se nebojíme, pokusíme se hledat úspory, i když budou bolet. Je určitě dobře, že máme na co navazovat.

Rozhodli jsme se, že obnovíme činnost komisí rady města. Chceme, aby se na jejich činnosti mohli podílet zástupci všech subjektů v zastupitelstvu i občané města. Doufám, že se nám povede zřídit osadní výbor Hrabačov, aby přinášel zastupitelstvu i radě podněty z této části města.

Nezapomínáme na otevřenost vůči veřejnosti. Nechceme a nebudeme se uzavírat před ničím. Přinášejte podněty, stížnosti, nápady, kde lze co (a třeba i jak) zlepšit. Prostě pište, mailujte, volejte. Vaše podněty projednáme.

Rok 2018 přinesl nejen změny, ale nesl se v duchu oslav a připomínek. Slavili jsme 100 let vzniku republiky, připomněli jsme si některá další „osmičková“ výročí, na která nesmíme zapomínat. Město se ve spolupráci s jinými subjekty na nich podílelo. Naše výkladní skříň, Krkonošské muzeum v Jilemnici, nám bylo nápomocno a věřím, že i nadále bude.

Konec roku přináší jinou náladu, obvykle tu lepší, veselejší. I tradiční jarmark se nám tuto náladu pokusí povzbudit. Uchovejme si dobrou náladu po celý rok 2019, jen v novém roce tolik nespěchejme a užívejme si spíše pohody.

Zapomeňme na chmury a na špatné věci, takové se občas stávají. Buďme optimisty. Ať se nám všem daří v novém roce 2019.

Vladimír Richter: „Chci pískat ještě hodně dlouho…“

Přepis rozhovoru z www.baseball.cz

Nejen o MS žáků jsme si povídali s Vladimírem Richtrem, předsedou KR ČBA.

Vladimíre, MS žáků, kde jsi rozhodoval, skončilo již před časem. Je nějaký pocit nebo zážitek, který v tobě stále přetrvává?
Stále jsem ve vzpomínkách na turnaji. Když denně pískáte po deset dnů jeden až dva zápasy, tak Vám toto „tempo“ chybí. Turnaj se povedl jak po organizační stránce, tak se „vyvedl“ i mně. Aspoň mám ten pocit a doufám, že mi ho nikdo nebude vyvracet :) .

Ve finále zvítězily Spojené státy, vyplnila se tedy tvá předpověď z našeho rozhovoru vedeného přímo na stadionu před začátkem zápasu. Jak jsi utkání vnímal ty?
Spojené státy jsem na turnaji několikrát pískal, stejně tak i „domácí“ tým. Tak jsem si mohl dovolit být vědmou a prognózovat. Baseball je ale nevyzpytatelná hra… Takže člověk nikdy neví.

Poslední den turnaje – finále jsem vlastně viděl poprvé celý zápas jako divák. Na jiné nebyl čas či možnosti. Utkání bylo vyvrcholením turnaje, má výhoda je, že jsem ho mohl sledovat z úrovně hřiště a ne z tribuny. Připadal jsem si tak „přirozeně“ jako rozhodčí, jen úhly a vzdálenosti byly mírně odlišné. Zápasy o třetí místo i finále se pískaly v šesti rozhodčích, byla to tedy příležitost si oživit mechaniku. Obecně baseballové zápasy vnímám spíše víc jako rozhodčí než jako divák. Sleduji pochopitelně hru, ale současně vnímám mechaniku rozhodčích.

Překvapil tě nějaký hráč svým výkonem? Nebo třeba taktická varianta kouče? Dokážeš to vůbec při utkání vnímat?
Někteří hráči podle mne byli skvělí, mají potenciál být výbornými hráči. Někteří mne překvapovali svou výškou (byli vyšší než já, a to nejsem výškově malý).
Baseball je hra mezinárodní, herní situace jsou vesměs podobné, přesto se někdy setkáte s jinou rozehrou, než by se dalo očekávat. Ale na to jste jako rozhodčí připraveni vždy.

Při utkání vnímá rozhodčí zákroky některé podobně, jako to vnímají diváci, hráči či kouči, přesto však odlišně. Musí však zůstat nad věcí, tedy nemohou vyjadřovat své emoce. Ostatně se to od rozhodčího očekává, že je nestranný a hlavně že sleduje hru a nestává se divákem. Musí vnímat hru jinak než divák, nenechat se unést hrou, ale pečlivě dělat svou „práci“. Nepochybně vnímá více detailů než běžný divák, k tomu musí rychle (a správně) aplikovat pravidla. Baseball miluji, proto jsem rád na hřišti a „nasávám“ hru zevnitř dění.

Samotný turnaj byl ovlivněn počasím – tři dny pršelo. Jaký vliv to mělo na rozhodčí, myslím na jejich přípravu. Co vlastně rozhodčí dělají, když čekají na utkání?
Jeden den jsme pročekali na stadionu (Tainan). Ač se to nezdá, čekání je únavnější než samotný zápas… Čekali jsme od devíti do půl čtvrté. Běžela nám při tom televize, dávali ze záznamu „můj“ zahajovací zápas mistrovství. Jednou se na něj podíváte se zájmem, ale podruhé a potřetí se vám už nechce… Tak jsme se s anglicky hovořícími kolegy bavili o baseballu. Další dny byly jen přesuny, zrušil se den volna.
Na přípravu a koncentraci na zápas je to náročnější, ale s nezmary počasí se musí počítat. Daleko větší starosti udělal tajfun vedení turnaje a organizátorům…

Chystáš se nějak obecně na takový velký turnaj?
Pochopitelně si musím jako každý rozhodčí připravovat věci na pískání, zjišťuji, kdo tam se mnou z kolegů bude, kam se jede či letí, jaké jsou tam stadiony či hřiště. Pak se musíme seznámit s herním systémem, s výjimkami, je nutné si projít mechanikou rozhodčích, která se bude na turnaji aplikovat. Je to standardní. Pokud jde o pravidla, ta otevírám celoročně, takže v tomto se na turnaj nemusím zvlášť připravovat. Každopádně se na každý turnaj těším.

Po zápase je každý generál – jak se mělo hrát, co kdo měl udělat atd. Jak je to mezi rozhodčími? Konzultujete spolu mezi sebou po utkání sporná rozhodnutí?
Po zápase se bavíme, co bylo dobře, co méně dobře, každý může udělat chybu. Když se jako rozhodčí chcete zlepšovat, je nutné zápasy rozebírat. Sporná rozhodnutí se samozřejmě konsultují, kdo je jak viděl. Ostatně sporná rozhodnutí se mají řešit na hřišti, tedy to je úkol kouče či manažera, v šatně je už pozdě.

Máte nějakou zpětnou vazbu od komisařů, kteří vás na jednotlivá utkání nominují?

Zpětná vazba od komisařů obvykle přichází bezprostředně po zápase. Naštěstí je to v drtivé většině pochvala. Každý komisař přináší jiný pohled (byť by je měli mít sjednocené), jsou vidět rozdíly v náhledu na způsob vyhlašování, mechaniku.
Po sezóně pak přijde celkové hodnocení turnaje, což je ale určitý průměr, který se nedá moc srovnávat s jinými turnaji. Proto je ideální, když komisař po zápase své postřehy ihned sděluje jednotlivým rozhodčím. Všichni mají zápas v paměti a mohou se přizpůsobit v dalším zápase případným radám komisaře.

Jaké je postavení českých rozhodčích v mezinárodním měřítku? Zaujalo mě, že např. na ME U23 byli tři italští rozhodčí, i když na turnaji Itálie vůbec nehrála…
Čeští rozhodčí mají ve světě velmi dobré postavení. Dlouhodobě se nám daří. Máme skvělé rozhodčí a nominace na turnaje jsou toho důkazem. Ale i v tomto je možné vidět určitou formu politiky, kdy o nominacích na turnaje rozhodují konkrétní lidé či konkrétní komise, kde jsou určité zájmy.
Je nutné však zmínit „čerstvou“ věc, že kolega Miroslav Kaigl dosáhl letos jedné z nejvyšších met, kterou čeští rozhodčí dosáhli. Byl nominován a bravurně zvládnul finále Univerziády na domácí metě. Pro něj i pro český baseball je to rozhodně velké ocenění, že jsme v rozvoji daleko. Nesmíme však usnout na vavřínech.
Český baseball letos dosáhnul na mezinárodním poli velikých úspěchů. Věřím, že se na ně podaří navázat a že úspěchy budou pro nás „běžnou“ záležitostí.  A s tím se ponesou i další úspěchy českých rozhodčích.

Jak vidíš možnou profesionalizaci baseballu příp. i rozhodčích v našich podmínkách?
Každý sport (a zejména olympijský) si zaslouží, aby byl se profesionalizoval. Je to úzce spojené se sponzory, reklamou, větší atraktivností pro diváky. Pochopitelně je i pak větší možnost se dostat do televize. Určitě by to sportu prospělo. Baseballu bych to přál. Ale nevím, zda už nazrály podmínky pro profesionalizaci. První krůčky jsou již činěny, doufejme, že budou pokračovat a dočkáme se. Případně další generace baseballistů. Dokud nebude profesionálnější liga, je těžké hovořit o rozhodčích…

Na Univerziádě rozhodovaly také ženy, např. i naše utkání o bronz s Koreou. Jak to vypadá s ženami mezi českými rozhodčími?
Ženy mezi českými rozhodčími baseballu jsou výjimkou. Pohybují se v mládežnických kategoriích. Pokud by se dostaly až do „dospělácké“ kategorie, baseball by to mohlo oživit. Však i fotbal je toho důkazem, že jsou ženy přínosem. Na ženskou rozhodčí baseballu v české Extralize se těším.

Je nějaký turnaj, na kterém by sis chtěl „zapískat“?
Člověk má mít sny. I já je pochopitelně mám. Pro mne je ale každý evropský či světový turnaj stejně důležitý. I u nás máme skvělé zápasy, skvělé turnaje. Chci hlavně pískat ještě hodně dlouho, co mi zdraví a schopnosti dovolí. Baseball je má vášeň, chci být co nejdéle uprostřed zápasů, uprostřed jedné z nejkrásnějších her na světě…

Děkuji za rozhovor

U-12 Baseball World Cup – pohled rozhodčího ČBA

Přepis článku pro www.baseball.cz

V březnu tohoto roku přišla pozvánka na Mistrovství světa U-12 Tainan (Tchaj-wan). Přišlo to sice v dobu, kdy jsem měl zdravotní problém s vyhřezlou plotýnkou, ale po konsultaci s lékaři jsme „trip“ na Tchaj-wan potvrdili.

Sezóna proto pro mne začala až v červnu, ale o to větší porci zápasů jsem si dal. Takže příprava byla dobrá. Před MS jsem ještě absolvoval Mistrovství Evropy U15 ve Wiener Neustadtu (17.7.-23.7.), domů jsem z ME dorazil v pondělí 24.7., což sotva stačilo na vyprání některých věcí. Odlet byl totiž plánován na 25.7.

Cesta (letecká část) začala tedy na letišti v Praze. Odlet z Prahy 20.35 začal pohodovým zpožděním 30 minut. Letadlo přiletělo později. Na přestup jsem v Paříži měl jen hodinu, tak už to nebylo tak pohodové, ale měli by vědět o mně i o mém zavazadle… V Paříži jsem to v pohodě stihnul, nebyl jsem úplně poslední J Dále následovalo 12 hodin letu do Hong Kongu, 80 minut do odletu letadla do Kaohsiungu, odtud pak autem necelou hodinu do Tainanu spolu s technickým komisařem Frankem Marcosem z USA.

Ubytování velmi dobré, jako sousedy na dalších pokojích mám technické komisaře Fero Buntu a Luda Peeterse. Takže tu mám staré známé. Ráno na druhý den jsme měli technický mítink a též převzetí některých věcí, které musíme mít při zápasech nebo i mimo zápasy na sobě – mají na sobě logo sponzora nebo logo wbsc. Na mítinku nám byly přečteny nominace. Celý turnaj bude 4M system. Překvapení pro mě –můj první zápas má být otevírací (televizní) zápas šampionátu Chinese Taipei x Brazil, a to hned na domácí metě.

Takže další den jsem měl skoro celý den volno, protože zápas měl začínat od 18.30. Předtím od 17.50 byl Opening Ceremony, trošku se díky projevům protáhl, tedy zápas začal po úvodním nadhozu s cca 30 minutovým zpožděním. Zápas jsem si užil, i když výsledek nakonec byl nakonec rozdílem.

A pak už nastoupil „kolotoč“. Druhý den opět zápasy přímo v Tainanu (a tudíž přenášeny na youtube kanálu) – Australia x Korea (U1), Japan x Mexico (U2). Zatím to vypadalo, že se bude točit určitá rotace. Je nás 18 rozhodčích a 6 zápasů denně při čtyřech rozhodčích, tedy 6 na domácí metě a zbývající na metách (6 bude mít double a 6 single). Neděle nám to hned vyvrátila, když jsem dostal jako první podruhé domácí metu na Tainanu Korea x USA.

Stadion Tainan je starší stadion, má však kapacitu 12 tisíc diváků…  Na zápasy domácího týmu chodí hodně diváků, první zápasy však nenalákaly plnou kapacitu.

Pondělí jsem měl mít odpočinkové, „jen“ jeden zápas na druhé metě Nicaragua x Korea. Ale tajfun mínil jinak, propršelo nám až tak, že se neodehrály zápasy a byly tak přesunuty na den volna (středa 2.8.).  Tajfun však měl dozvuky i 1.8., takže náš zápas Korea x Germany (na Tainanu opět J ) začal místo 10.00 až v 15.30… Další zápas jsem pak 1.8. měl na druhé metě Japan x Brazil, ale ten jsme po třetí směně přerušili pro déšť.

Volný den tedy na šampionátu byl tedy zrušen a 2.8. se hrály odložené zápasy (kromě Japan x Brazil, jenž se hrál 3.8.). Konečně jsem zavítal i na jiný stadion Shan Hwa, kde jsem měl na druhé metě zápas Germany x USA. Stadion je asi hodinu cesty od hotelu, je menší, ale má také kryté tribuny.

2.8. skončila základní část turnaje, jen se muselo počkat na dohrávku zápasu Japan x Brazil další den, ten rozhodoval o dalších zápasech.

O další části turnaje v dalším příspěvku.

Z Tainanu zdraví

Vladimír Richter

 

Letní koupaliště v Jilemnici

Konečně.

Konečně byli zastupitelé a veřejnost seznámeni s navrhovaným řešením letního koupaliště v Jilemnici. Proč se vedení města nechlubí svým návrhem? Inu protože nesplnilo parametry, které zastupitelstvo (přesněji většina 10 zastupitelů) určilo svým usnesením 17/15 ze dne 4.3.2015.

Co si zastupitelstvo schválilo?

plocha cca 550 m2 (splněno, plán 523 m2)

Investiční náklady 50 mil. Kč včetně DPH v cenách roku 2014 (nesplněno 59.480.000 Kč bez DPH (plus tedy 21%) plánovaná stavba, reálná cena?)

Provozní ztráta  po dobu 5 let a nejvýše 30 dnech provozování nejvýše 400 tis. Kč za rok (nesplněno, náklady podhodnoceny, příjmy nadhodnoceny (či vstupné předraženo, aby bylo dosaženo kýžené ztráty)

Projednávání celého materiálu předcházelo mlžení. Zastupitel Jan Sucharda požádal o zaslání některých údajů (stávající výkresy, odhady nákladů staveb), tyto údaje však nebyly ing. Janou Čechovou zaslány se zdůvodněním, že nejsou definitivní. Celá údajná transparentnost vedení města tak dostává co proto… Ostatně při dotazu k projektu Hraběnka bylo radními řečeno, že jsou vázáni mlčenlivostí, že nic nemohou sdělit. Neznají zákony! Sdělit nejenže mohou, dokonce musí!!! Zákon o veřejných zakázkách dává zadavateli (tedy vedení města) zveřejňovat jednotlivé části, tedy např. protokol o otevírání obálek (a to již proběhlo), dále rozhodnutí o výběru dodavatele (to ještě neproběhlo). Je toto vše z důvodu transparentnosti, kterou zákon vyžaduje. Navíc zákon o obcích též dává povinnost poskytnout zastupiteli informace, které pro výkon své funkce požaduje.

Zřejmě otevřenost a transparentnost města znamená, že se informace poskytují jen úzké a pečlivě vybrané skupině lidí (rozuměj vedení města nebo jeho části) a že není třeba vůbec občany poslouchat…. Proč nechtějí občany poslouchat? Jasné zdůvodnění, jež zaznělo na jednání zastupitelstva - přece koupaliště se dělá nerezová (rozuměj dražší a menší) vana, protože o tom kdysi rozhodlo zastupitelstvo. No rozhodlo – dalo pokyn nějakou variantu připravit, ne ji za každou cenu postavit!

 

Nezákonné rozhodnutí rady města Jilemnice?

Dne 26.8.2015 přijala rada města na návrh člena rady Pavla Otta dvě usnesení, která jsou pravděpodobně v rozporu se zákonem. Usnesení byla přijata jednomyslně (omluven byl místostarosta Votoček). Proto jsem podal podnět k přezkoumání zákonnosti a zjednání nápravy na Ministerstvo vnitra (viz níže)

Starostka Jana Čechová si totiž tímto usnesením přivlastnila nezákonnou pravomoc odměňovat jednotlivé zaměstnance úřadu. Odměňování jednotlivých zaměstnanců (a vedoucích pracovníků) úřadu přísluší výlučně tajemníkovi. Předcházející vedení města nikdy nezasahovala do výlučných kompetencí jednotlivých zaměstnanců úřadu.

Není možné přehlížet nekompetentnost a nezákonnost rozhodnutí rady města. I nadále budeme sledovat všechna rozhodnutí rady města a konání jednotlivých členů rady města i zastupitelstva, aby kroky jimi činěné byly v souladu se zákony České republiky.

 

                                                                                              Ministerstvo vnitra

                                                                                              Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha

 

Návrh na zjednání nápravy

 

Jsem členem zastupitelstva města Jilemnice, kterému dle § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „Zákon“) odpovídá rada města Jilemnice (dále jen „RM“) ze své činnosti.

Dne 26.8.2015 schválila RM dvě usnesení, která jsou dle mého názoru v rozporu se Zákonem.

Jedná se o usnesení č. 201/15 a 202/15 v tomto znění:

201/15 RM ukládá tajemníkovi MěÚ doplnit v rámci Vnitřní směrnice č. 7/2013 – Systém hodnocení zaměstnanců na Městském úřadě v Jilemnici článek 2 – Harmonogram hodnocení dle přiloženého návrhu. /Faistauer, 1. 9. 2015/

202/15 RM ukládá tajemníkovi MěÚ zapracovat v rámci Vnitřní směrnice č. 4/2013 – Vnitřní platový předpis, téma pružného odměňování zaměstnanců za splnění mimořádného pracovního úkolu včetně finančního limitu a procesního postupu dle přiloženého návrhu. /Faistauer, 1. 9. 2015/

Dále přikládám přílohy, na něž je odkazováno.

Rozpor se Zákonem spatřuji v § 110 odst. 4 písm. c) a d) Zákona.

RM sice formálně uložila tajemníkovi úkoly v souladu s § 110 odst. 4 písm. b) Zákona, ale nepřípustně však omezuje jeho pravomoc danou mu výše citovanými zákonnými ustanoveními.

RM sice může zadat tajemníkovi úkol vydat vnitřní směrnice, avšak nemůže z pozice jí dané politické moci zasahovat do jejího obsahu, neboť pravomoc je až na výjimky dána výlučně do pravomoci tajemníka dle § 110 odst. 4 písm. e) Zákona.

Starosta města nemůže zasahovat do hodnocení a odměňování zaměstnanců, neboť se jedná o výlučnou pravomoc tajemníka danou mu ustanovením § 110 odst. 4 písm. c) a d) Zákona.

RM tímto usnesením vytváří též na tajemníka nepřiměřený politický tlak, který je též v rozporu s principy Zákona.

Proto Vás v souladu s § 124 odst. 1 Zákona žádám, abyste po posouzení této záležitosti vyzvali RM ke zjednání nápravy.

 

V Jilemnici dne 31.8.2015                                         Mgr. Vladimír Richter

                                                                                  Člen zastupitelstva města Jilemnice

 

Projev zastupitele Jiřího Kalenského (zvoleného za ODS) na ustavujícím zastupitelstvu města Jilemnice 5.11.2014

27. října, v předvečer státního svátku, média zveřejnila docela zajímavou zprávu Bezpečnostní informační služby, že kromě jiného nám v České republice narůstá počet agentů z východních zemí, konkrétně z Ruska a z Číny. Ten počet se více než ztrojnásobil. Ta zpráva zapadla možná do šuplíku, možná ji někdo hodil do skartovačky. Zapadla také v dění, jak nás neblaze reprezentuje pan prezident republiky, aby v zápětí svojí hanlivou mluvou rozehnal myšlenky na to, co kdesi v Číně řekl.

Řada lidí si nechce uvědomit, co zpráva BIS znamená. Ta zpráva znamená, že dochází k tomu, že se v České republice kromě agentů vyskytují akademici, podnikatelé a další lidé, kteří zcela cíleně, precizně ovlivňují naše každodenní chování, jednání a oni vědí přesně, jakým způsobem ovlivňovat českou společnost. A přiznám se, že poslední dva roky na to upozorňuji různé novináře, různé lidi, všímám si toho, bohužel se tak neděje ve společnosti a reakce politiků je nulová. S tím souvisí i otázka veřejného hlasování.

V dějinách, když tak mě pan doktor Luštinec opraví, on je historik, já ne, se poprvé objevilo hlasování před zhruba 2500 lety, a to v antických státech nebo v antických městských státech, abych byl přesný, kde se hlasovalo pompézně, kde publikum čítalo několik tisíc a desítek tisíc. A latiníci všichni jistě ví, co znamená slovo acclamatio (jásavé, hlasité zvolání) či I, exclamatio (já jsem zvolán). Tak běžel čas a v 16. století – 1562, tuším, katolická církev přišla s revoluční změnou a v rámci konkláve zavedla tajnou volbu pomocí papírů. Ta tajná volba se stala na dlouhá století součástí, přijala jí veškerá demokratická společnost a v demokratických zemích volba orgánů probíhá (až na naprosté výjimky) zcela tajně. Pouze v zemích, kde se chopili moci diktátoři, a je jedno, jestli to byly diktátorské země v čele s diktátorem nebo v čele s vedoucí skupinou, třídou, rasou, ať už to byly jakékoliv „-ismy“, tak se zde na oslavu svých velitelů a vůdců, ze strachu a z bázně začalo volit veřejně.

Veřejné hlasování je projevem jisté nedůvěry, jistého strachu a domnívám se, že bychom ve světle těchto událostí měli držet standardní běžné demokratické principy, to znamená, že volby orgánů mají být tajné…

Já rozhodně nebudu souhlasit s tím, aby volba orgánů v našem městě proběhla veřejně a přeji si, aby tato slovíčka si vzali k srdci i mí kolegové a adekvátně se k tomu postavili…

Proč? (ustavující zastupitelstvo města Jilemnice)

Voliči, děkujeme za vaši důvěru, nezradili jsme Vás

Budeme prosazovat to, co jsme slíbili, i když to nebude jednoduché…

Budeme soustavně hájit demokratické principy jako základní podmínku občanské společnosti

 Demokratický princip volby orgánů v Jilemnici pošlapán

Vzájemná nedůvěra a podezírání v nové koalici patrny hned na začátku období… Nevěří si při hlasování…

Že by platilo staré a známé „podle sebe soudím tebe“…

Věci naše společné nové radní zjevně nezajímají

Náklady na druhého místostarostu vytáhnou z městské pokladny 1.645.000 Kč …

Mohli jsme mít chodník, lepší údržbu města…

Plat minulého starosty sponzoroval sociální činnosti a sportovní akce…

Reprezentují 39,54 % voličů, minulí radní reprezentovali 55,18 % a předminulá 54,35 %… 

Transparentnost? Jen, když se hodí…

Co nám o sobě veřejně sdělili?

Nic, protože sami neplní zákonné povinnosti

Nezveřejňují povinné údaje o firmách, v nichž působí.

A ti, co zveřejňují… Podívejte se sami… 

Vítězové komunálních voleb při jednáních slibovali

Budeme respektovat výsledky voleb a požadavky obyvatel.

Proč tedy nejednali se zastupitelem s druhým nejvyšším počtem udělených hlasů, osobou respektovanou a uznávanou?

 Volební právo v Česku má následující atributy: všeobecné (právo volit mají všechny osoby, které dosáhly potřebného věku); rovné (každý hlas má stejnou váhu) a přímé (přímá volba bez zprostředkovatelů) vykonávané tajným hlasováním.

Pojem hlasování se považuje za zahrnujícím jak volby (tj. hlasování o osobách), tak vlastní hlasování o nepersonálních otázkách.

Občanská demokratická strana

KDU-ČSL

Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst

Poděkování